Jest to najważniejsza na świecie wystawa dotycząca  rynku świeżych owoców i warzyw. Jej tematyka obejmuje  bowiem wszystkie elementy związane z działaniem tego rynku: od uprawy poprzez transport, przechowanie aż po zbyt. W tym roku swój udział w tragach zapowiedziało 2300 przedsiębiorstw i organizacji z ponad siedemdziesięciu krajów z pięciu kontynentów.

Owoce i warzywa należą do grupy towarów nietrwałych, w odniesieniu do których musza być spełnione ściśle określone wymogi z zakresu zarządzania logistycznego. Z tego też względu targi Fruit Logistyka poświęcone są nie tylko produktom, ale również i technicznemu know – how, niezbędnemu dla potrzeb logistyki. Istotnym aspektem tej imprezy jest przechowywanie  warzyw i owoców w punktach sprzedaży handlu detalicznego.

W centrum Techniki zaprezentowany zostanie sprzęt związany z pakowaniem, sortowaniem, przechowywaniem i magazynowaniem, transportem, przeładunkiem i prezentacja towarów. Można będzie także zapoznać się z usługami komputerowymi dla potrzeb zarządzania logistycznego, usługami firm transportowych ( w tym usługi lotnicze), czy ofertami kształcenia doskonalenia zawodowego. Targom towarzyszy kongres oraz bogaty program imprez dodatkowych – prezentacji, konferencji i seminariów.