• GAEC 6 to jest z 9 norm ujętych w ramach warunkowości.
  • Spełnienie tej normy obowiązywać będzie już w okresie zimowym.
  • Zaproponowano dwie zmiany w wymogach. Warunkiem ich wdrożenia jest pozytywna decyzja KE.

Procedowana jest zmiana Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023- 2027) w zakresie normy GAEC 6, która dotyczy terminu utrzymywania okrywy ochronnej gleby, tzn. proponuje się wprowadzenie drugiego letnio-jesiennego terminu. Informowano o tym pod koniec czerwca br. 

Letnio-jesienny termin dla GAEC 6

Dokładnie zaproponowano wprowadzenie dodatkowego terminu utrzymania okrywy glebowej - od dnia 1 czerwca lub od dnia zbioru plonu głównego do dnia 15 października danego roku. (dotychczasowy nadal obowiązujący termin to: od 1 listopada do 15 lutego, pokrywa zajmuje 80% powierzchni GO).

Co będzie wchodzić w realizacje tej normy? Bazą będą z pewnością międzyplony ścierniskowe (tak jak to było w przypadku realizacji EFA), ale na szczegóły musimy poczekać jak tylko zostaną zaakceptowane zmiany, wówczas poznamy możliwości i warianty dla tego warunku. 

Ulga dla producentów warzyw i okopowych późno schodzących z pola

Już w marcu br. MRiRW informowało wstępnie, że rozważa wprowadzenie rozszerzenia tych wymogów o kolejne przypadki. Dotyczyło to głównie producentów warzyw gruntowych, którym to najtrudniej spełnić tą normę.

Dlatego zaproponowano wprowadzenie odstępstwa od obowiązku realizacji normy w przypadku upraw późno schodzących z pola. Z wdrażania wymogów normy GAEC 6, tzn. z obowiązku okrywy gruntów, proponuje się wyłączyć uprawy późno schodzące z pola oraz grunty pod osłonami.

Do upraw późno zbieranych, po których nie ma możliwości zastosowania działań ochronnych planuje się zaliczyć:

  • grupę roślin okopowych (w tym m.in. ziemniak, burak cukrowy, burak pastewny, marchew, rzepa ścierniskowa, rzodkiew oleista, brukiew),
  • grupę warzyw i ziół (w tym m.in. kapusta, kalafior, brokuł, seler, por, kozłek lekarski),
  • uprawy na gruntach ornych pod osłonami.

W interpretacji podano, że rośliny późno schodzące z pola, ze względu na długi okres wegetacji, pełnią długotrwale funkcję ochronną gleby i dodatkowo wykorzystują składniki pokarmowe, ograniczając ich straty. Niestety nie została tu wliczona kukurydza na ziarno, która jak wiadomo także często późno schodzi z pola. 

Jak poinformowano Komitet Monitorujący uchwałą z dnia 10 maja 2023 r. przyjął zmiany PS WPR 2023-2027 w ww. zakresie. Niezwłocznie po przyjęciu przez Radę Ministrów zostanie ona przesłana do Komisji Europejskiej. Niemniej jednak, zmiany będą mogły być wdrożone w życie dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej. 

Rolnicy planują jak realizować normę

Obecnie rolnicy planują, w jaki sposób mogą spełnić tą normę. Przykładowo rozważają siew międzyplonów, strukturę zasiewów (udział w niej roślin ozimych) stąd decyzja o zmianie tej normy (i od kiedy by mogła ona obowiązywać) jest pilnie potrzebna szczególnie w przypadku gospodarstw, w których duży udział zajmują warzywa gruntowe czy uprawy okopowe.