Siew grochu, łubinów, bobiku nie powinien być opóźniany. Groch, łubiny, bobik kiełkują już przy temperaturze 2-4°C i nie szkodzą im krótkotrwale przymrozki do -5 i -6°C. W przypadku spadku temperatur, w kolejności najlepiej radzi sobie groch, dalej łubin wąskolistny potem łubin żółty.

Soja kiełkuje przy temperaturze 8-10°C i jest wrażliwa na przymrozki. Stąd jej siew przesuwa się w zależności od warunków pogodowych na koniec kwietnia/początek maja.

Przy siewie istotna jest też głębokość siewu, która dla bobiku, grochu, łubinu i soi jest zróżnicowana co wynika ze sposobu kiełkowania nasion.

Głębokość siewu dla poszczególnych gatunków:

  • bobik na 8-9 cm;
  • groch siewny na 6-8 cm;
  • łubin i soję na głębokość 3-4 cm.