Według szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), w tym okresie utracono średnio około 10 milionów hektarów zalesionych gruntów, w porównaniu ze średnio 12 milionami hektarów w okresie od 2010 do 2014 roku.

Jak podała FAO, obecnie na ziemi zalesionych jest 4,06 miliarda hektarów, czyli 0,52 ha na osobę. Ponad połowa wszystkich lasów znajduje się tylko w pięciu krajach, a mianowicie w Rosji - 815 miliony hektarów, w Brazylii - 497 miliony hektarów, w Kanadzie - 347 miliony hektarów, w USA - 310 miliony hektarów i w Chinach - 220 miliony hektarów. Według KE w UE, w tym w Wielkiej Brytanii, w 2017 r. było łącznie 161 milionów hektarów lasów.

Według aktualnych szacunków FAO globalny obszar leśny od 2010 r. zmniejsza się o 4,7 miliona hektarów rocznie. Biorąc pod uwagę ponowne zalesianie, w porównaniu do 5,2 miliona hektarów w poprzedniej dekadzie i 7,8 miliona hektarów ha w latach dziewięćdziesiątych. Od 1990 roku powierzchnia lasów na całym świecie skurczyła się łącznie o 178 milionów hektarów.

Podczas gdy obszary leśne w Azji, Oceanii i Europie wzrosły w ostatnich dziesięcioleciach, znacznie spadły w Afryce, a następnie w Ameryce Południowej. W ciągu dziesięcioleci od 1990 r. Wylesianie przyspieszyło na „czarnym kontynencie”. Natomiast w Ameryce Południowej powierzchnia lasów w latach 2010-2019 spadła do około połowy wielkości z poprzedniej dekady.

Jak również zauważają eksperci FAO, od 1990 roku chroniony obszar leśny zwiększył się globalnie o 191 milionów hektarów. Obecnie około 18 proc. lasów na świecie znajduje się na obszarach chronionych, przy czym Ameryka Południowa ma ich najwyższy odsetek. Lasy pierwotne można nadal znaleźć na około 1,11 miliarda hektarów, czyli o 81 milionach hektarów mniej niż w 1990 roku.

Według FAO, ogółem 30 proc. wszystkich lasów jest wykorzystywanych głównie do pozyskiwania drewna i innych produktów leśnych. Plantacje leśne były ostatnio eksploatowane na 131 milionach hektarów, co stanowiło około 3 proc. całkowitej powierzchni lasów.

Nowe nasadzenia lasów przez ludzi mają miejsce tylko na 7 proc. obszarów leśnych na całym świecie. Prawie trzy czwarte wszystkich lasów jest własnością publiczną.

Zastępca dyrektora generalnego FAO, stwierdziła, że ​​należy wspólnie pracować w leśnictwie i rolnictwie, aby szybciej zmniejszyć straty w zalesieniu. Zachęcające jest to, że coraz więcej obszarów leśnych podlega długoterminowym planom zarządzania, które są niezbędne do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Według FAO jest ich obecnie 2,05 miliarda ha.