Jak wynika ze wstępnych danych na temat plonowania grochu siewnego przeprowadzonego przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, plony nasion grochu były wyższe niż w latach poprzednich. Świadczy o tym chociażby wzorzec, który w odmianach pastewnych wyniósł 40,4 dt/ha w tym roku, 35,3 dt/ha - 2011 r. i 34,9 dt/ha - 2010. Z kolei w wypadku odmian ogólnoużytkowych wynosił w tym roku 48,9 dt/ha, w roku 2011 - 47,4 dt/h, ale już w 2010 - 52,3 dt/ha.

Wśród odmian grochu ogólnoużytkowanego najlepiej wypadła odmiana Batuta i Lasso, które dały plon 104 proc. wzorca, z kolei w wypadku odmian pastewnych Model - 112 proc. wzorca.

Wstępne dane zawierają wyniki plonowania odmian z krajowego rejestru (KR) badanych w 2012 roku w doświadczeniach prowadzonych w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego, na tle poprzednich dwóch lat.

Poniżej przedstawiamy wstępne wyniki plonowania grochu według COBORU.