Groch podobnie jak inne rośliny strączkowe jest doskonałym przedplonem i bogatym źródłem azotu dla rośliny następczej. Uprawa grochu potrafi wnieść do gleby nawet do 90 kg N/ha, poza tym poprawia strukturę gleby, zwiększa ilość próchnicy oraz aktywność życia biologicznego w glebie.

Uprawa w praktyce...

W jednym gospodarstwie na Opolszczyźnie przeprowadzono siew grochu ozimego 1 października 2018r. przy obsadzie około 200 kg/ha na głębokość 5 cm. James jest odmianą o wysokim, stabilnym plonowaniu i wysokiej zawartości białka. Maksymalnie wykorzystuje zgromadzoną w glebie wodę pozimową, dzięki czemu łatwiej znosi wiosenne susze i okresowe niedobory wody. Sprawdza się w uprawie na słabszych i przepuszczalnych glebach. W odwiedzanym gospodarstwie wysiano groch ozimy na glebach klasy IVb i V. Przedplonem było pszenżyto ozime.

Zagrożenia związane z aurą, klimatem i szkodnikami

Tegoroczne zbiory grochu ozimego były słabe. W gospodarstwie pana Krzysztofa Jasińskiego na Opolszczyźnie zebrano 1,5 t grochu ozimego. Główny powód to uszkodzenia przez wiosenne przymrozki oraz susza, która mocno dala o sobie znak. Rośliny były osłabione z powodu ostrych promieni słonecznych oraz plagi mszyc w okresie kwitnienia.

Nawożenie... ostrożnie z azotem!

Pod groch zastosowano nawóz NPK (8 20 30). Co do stosowania azotu w uprawie roślin strączkowych, zdania są podzielone. Rolnik podkreśla, że w ich gospodarstwie ta dawka startowa azotu pochodząca z nawozu wieloskładnikowego jest nie tyle dla samej rośliny, ale bardziej dla pobudzenia gleby i życia biologicznego w glebie. Należy pamiętać, że intensywne nawożenie azotowe jest dużym błędem i jest bardzo ryzykowne ponieważ powoduje zbyt duży przyrost masy zielonej, opóźnia kwitnienie, zawiązywanie i przyczynia się do nierównomiernego dojrzewania nasion.

Groch jary mimo suszy zaskoczył

W gospodarstwie pana Krzysztofa Jasińskiego zasiano również groch Mecenas z HR Smolice. Jest to odmiana wczesna, wysoko plonująca, o obniżonej zawartości włókna w nasionach. I co najważniejsze, wyróżniająca się dużą sztywnością łodygi, mniej wylegająca, co jest bardzo cenione przy zbiorze.

W tym roku groch jary plonował na poziomie 4,5 t/ha także na stanowiskach klasy V. Był siany 18 marca w obsadzie 90 roślin na m2 czyli ok 180 kg/ha. Siew odbył się na głębokość 5 cm. Nawożenie było przeprowadzone takie same jak na plantacji formy ozimej. Jeżeli chodzi o ochronę, w pierwszej kolejności 29.03 zastosowano posiewnie i przedwschodowo Boxer 800 EC 3l/ha. Pod koniec kwietnia groch jary oraz ozimy zasilono makro- i mikroelementami wraz z 7-wodnym siarczanem magnezu oraz zastosowano środek owadobójczy Fastac 100 EC w dawce 0,1 l/ha.

Na początku czerwca rolnik wykonał na obu plantacjach kolejny zabieg środkiem owadobójczym w dwóch 0,5 l dawkach na hektar, w odstępie 14 dni zastosował Improver, czyli stymulator wzrostu. W drugiej dawce 18.06 razem ze stymulatorem zastosował insektycyd Karate Zeon,  ponieważ wystąpił duży problem z mszycami.

Podsumowując Pan Krzysztof nie rezygnuje z uprawy grochu formy ozimej, zasiał ponownie 5 ha. Natomiast na wiosnę ma zamiar zasiać większy niż w tym sezonie areal grochu z przeznaczeniem nasion na pasze lub material siewny (z przeznaczeniem na zasiew miedzyplonów ścierniskowych).