Groch wrażliwy jest na niedobór wody. Szczególnie niebezpieczna jest susza w czasie kwitnienia grochu. Co w takim razie poszło nie tak, skoro jak pamiętamy nie narzekaliśmy na brak opadów w miesiącu czerwcu, kiedy to groch kwitnie. Prawdopodobnie zadecydowały o tym warunki pogodowe w maju. Był to wyjątkowo chłodny miesiąc. O ile groch nie jest zbytnio wrażliwy na przymrozki, jak również nie jest zaliczany do wybitnie ciepłolubnych roślin, to jednak niskie temperatury maja nie sprzyjały bujnemu rozwojowi wegetatywnych części roślin. W czerwcu kiedy to już temperatury się ustabilizowały oraz były opady, groch już wszedł w fazę generatywną i rośliny nie były w stanie już nadrobić zaległości.

Jak plonował groch?

Na podstawie wstępnych wyników plonowania odmian roślin bobowatych grubonasiennych (groch, łubiny, bobik) w doświadczeniach porejestrowych wykonywanych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Ustalony przez COBORU wzorzec (średnia z wszystkich odmian badanych, z wyjątkiem odmiany Mefisto) plonował na poziomie 37,6 dt/ha. W suchym roku 2019 dał nie wiele mniej bo 35,7dt/ha, a w 2018 35,5 dt/ha.

Które odmiany cechowała najwyższa wydajność? Warto przenalizować poniższą tabelę. Wśród odmian  ogólnoużytkowych najlepiej plonowały Astronaute (113 proc. wzorca) oraz Batuta (110 proc. wzorca). Natomiast wśród odmian pastewnych najlepszy wynik osiągnęła odmiana Hubal (96 proc. wzorca).

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Informacja zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych do Krajowego rejestru, badanych w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), z wyjątkiem odmian, które nie były badane w trzech ostatnich latach (informacje pod tabelami). Dla nowych odmian, wyniki pochodzą także z doświadczeń rejestrowych. Odmiany w tabelach, w obrębie wydzielonych grup, uszeregowano według malejącego plonu w roku 2020 lub w latach 2019 i 2018 (w przypadku odmian niebadanych w bieżącym sezonie wegetacyjnym). Wyniki z roku 2020 mają charakter wstępny i po dokonaniu pełnej weryfikacji oraz uzupełnieniu o dodatkowe informacje jak i oceny cech rolniczych i użytkowych zostaną opublikowane w terminie późniejszym.