Wczesny wysiew grochu umożliwia roślinom właściwy przebieg jarowizacji (niskie temperatury), a dodatkowo wykorzystanie często zapasów wody w glebie, której ostatnio brakuje, co wpływa pozytywnie na równomierne wschody.

Przypominamy, że groch powinno się siać na głębokość 7-8 cm, w rozstawie 15-20 cm. Trzeba jednak pamiętać, że kiedy przewiduje się zgodnie z wytycznymi integrowanej ochrony roślin pielęgnację mechaniczną, wówczas rozstaw międzyrzędzi trzeba zwiększyć do 30 cm.

Z metodyk IOR wynika, że groch powinien być wysiany w obsadzie 80-100 roślin na jeden metr kwadratowy. Dolna granica normy wysiewu zalecana jest dla odmian długołodygowych, a górna dla krótkołodygowych. Warto też wiedzieć, że norma wysiewu powinna być zwiększona na glebach słabszych.

Jak ją obliczyć? Można do tego celu użyć wzoru: wysiew (kg/ha) = a x b/c
Gdzie: a – zakładana obsada roślin, b – masa 1000 nasion, c – wartość użytkowa nasiona (czystość x zdolność kiełkowania).

Przypominamy jakie plony dał groch ze wstępnych wyników plonowania roślin bobowatych w 2015 r. w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Plon wzorca w ubiegłym roku kształtował się na poziomie 50,6 dt/ha, kiedy w roku 2014 wynosił 60,6 dt/ha, a dwa lata wcześniej 49,1 dt/ha. Warto zaznaczyć, że wzorcem dla 2015 r. były takie odmiany jak: Akord, Arwena, Audit, Batuta, Ezop, Mecenas, Mentor, Milwa, Tarchalska, Turnia, dla 2014 r.: Akord, Audit, Ezop, Mecenas, Mentor, Tarchalska, a dla 2013 r.: Akord, Ezop, Mecenas, Mentor, Tarchalska.

Które najlepiej plonowały? Okazuje się, że wyższe plony osiągnęły odmiany ogólnoużytkowe niż pastewne. Najwyższy plon w doświadczeniach dała Arwena – 105 proc. wzorca, następnie Lasso – 104 proc. wzorca, Batuta i Mecenas po 102 proc. wzorca, a po 101 proc. wzorca: Akord, Mentor i Tarchalska.