Do krajowego rejestru jest aktulanie wpisanych 14 odmian grochu siewnego o typie ogólnoużytkowym oraz 8 odmian pastewnych. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę tych odmian.

Odmiany ogólnoużytkowe

Akord - odmiana ogólnoużytkowa, wąsolistna, o białym kolorze kwiatów. Rośliny średniej wysokości. Termin kwitnienia i dojrzewania wczesny do średniego. Dość długi okres kwitnienia. MTN 254 g. Odmiana odporna na choroby. Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.

Audit - odmiana ogólnoużytkowa, wąsolistna, żółtonasienna. Termin dojrzewania: średnio wczesny. Rośliny wysokie. MTN: 257 g. Zawartość białka: bardzo wysoka. Odporność na wyleganie: bardzo dobra. Odporność na choroby: bardzo dobra, niska zawartość inhibitorów trypsyny. Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce.

Batuta - odmiana żółtonasienna, wąsolistna, przeznaczona do uprawy na suche nasiona. Plon nasion i białka ogólnego bardzo duży. MTN - 255g. Rośliny cechują się bardzo dobrą sztywnością w czasie kwitnienia i dobrą przed zbiorem. Odmiana o wysokiej odporności na choroby grzybowe, o małej skłonności do pękania strąków i osypywania się nasion.. DANKO Hodowla Roślin.

Boruta - odmiana wąsolistna, białokwiatowa. Wysoki plon nasion i białka. Rośliny o dobrej sztywności przed zbiorem, o wyraźnie obniżonej podatność na wyleganie. Wysoka odporność na pękanie strąków i osypywanie nasion. MTN - 291 g Dobra odporność na choroby grzybowe zwłaszcza na zgorzelową plamistość grochu. DANKO Hodowla Roślin.

Cysterski - odmiana wąsolistna, przydatna do uprawy na zbiór suchych nasion z przeznaczeniem do konsumpcji. Plenna, wczesna. MTN - 236 g. Kolor nasion żółty. Liście zastąpione są silnie wykształconymi wąsami czepnymi. Na początku kwitnienia prawie nie wylega, a w końcu kwitnienia podatność na wyleganie jest mała. Odmiana wymaga gleb żyznych utrzymanych w dobrej kulturze. Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.

Ezop - odmiana wąsolistna, białokwiatowa. Dobry plon nasion i białka. MTN - 268 g. Podwyższona odporność na choroby grzybowe, zwłaszcza na mączniaka prawdziwego i rzekomego. Dobra odporność na wyleganie i osypywanie się nasion. DANKO Hodowla Roślin.
Lasso - Odmiana wąsolistna, Przeznaczona do konsumpcji i na paszę. Dobre plonowanie. Wysoka zawartość białka (około 22,4 proc.), MTN - 247g. Odmiana średnio-wczesna o średnim terminie kwitnienia. Bardzo dobra odporność na mączniaka oraz zgorzelową plamistość grochu. Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR.

Mecenas - odmiana wąsolistna, średniowysoka, bardzo wczesna, wysokoplonująca, wyróżnia się bardzo dużą sztywnością łodygi co powoduje, że jest najmniej wylegającą odmianą grochu. Charakteryzuje się równomiernym dojrzewaniem, mało wrażliwa na choroby w tym szczególnie na mączniaka rzekomego. Zaletą odmiany jest niższa o ok. 35 g od przeciętnej masa tysiąca nasion co znacznie zmniejsza koszty wysiewu. MTN - 239g. Nasiona żółte bez znaczka, o nieco wyższej od przeciętnej zawartości białka, przydatne na cele jadalne i paszowe, wymagana obsada: 105 roślin/m2. Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. Grupa IHAR.

Medal - plenna odmiana wczesna, jadalna, wąsolistna, rośliny sztywne, niewiele wyższe od przeciętnej (średnia wysokość ok. 85 cm), kwiat biały, nasiona koloru cielisto-białego, nieco grubsze od przeciętnej. MTN - 266g, nasiona o zawartości białka 21-22 proc. odmiana równomiernie dojrzewająca, mało podatna na osypywanie nasion, wymagana obsada: 105 roślin/m2. Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. Grupa IHAR.

Mentor - odmiana ogólnoużytkowa (jadalna), plenna, wąsolistna, o bardzo dobrej odporności na wyleganie, rośliny wyższe od przeciętnej w grupie grochów jadalnych, kwiat biały, nasiona koloru cielisto-żółtego, znacznie drobniejsze od przeciętnej o około 40 g (MTN - 224 g), co obniża normę wysiewu. Bardzo wysoka tolerancja na mączniaka rzekomego, wymagana obsada:105 roślin/m2. Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. Grupa IHAR.

Santana - odmiana ogólnoużytkowa, wysoki plon nasion - potwierdzony, wysoki plon białka - nadaje się do mieszanek paszowych. Odmiana wąsolistna - bardzo dobra sztywność w okresie kwitnienia oraz mała podatność na wyleganie przed zbiorem. Bardzo równomierne dojrzewanie. Bardzo mała skłonność do pękania strąków i osypywania nasion, duży udział nasion dużych i bardzo dużych. MTN - 253g. KWS Lochow.

Tarchalska - odmiana wąsolistna, przydatna do uprawy na zbiór suchych nasion z przeznaczeniem na paszę oraz cele kulinarne. Termin kwitnienia i dojrzewania średni. Okres kwitnienia średni. Rośliny średnio wysokie. Wyleganie na początku kwitnienia nie występuje, w fazie końca kwitnienia bardzo małe, przed zbiorem małe. Równomierność dojrzewania dość dobra. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. Plonowanie w odniesieniu do nasion i białka ogólnego duże. Zawartość białka ogólnego w nasionach na tle innych odmian niska do średniej. MTN - 264g. Optymalna obsada roślin około 120 szt./m2 Hodowca: DANKO Hodowla Roślin.

Wenus - odmiana wąsolistna, białokwiatowa. Wysoki potencjał plonowania w centralnej i północnej Polsce. Równomierność dojrzewania. Rośliny o dobrej zdrowotności. Dobra odporność na wyleganie przed zbiorem. MTN - 232g. Przydatna do uprawy w centralnej i północnej Polsce DANKO Hodowla Roślin.

Arwena- nowo zarejestrowana (luty 2015) odmiana ogólnoużytkowa, wąsolistna. DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

Odmiany pastewne

Hubal - odmiana pastewna o liściach parzystopierzastych. Termin kwitnienia i dojrzewania średni. Długość okresu kwitnienia średnia do nieco krótszej. Rośliny średnio wysokie, w fazie kwitnienia zachowują bardzo dobrą sztywność. Wyleganie przed zbiorem średnie. Łan dojrzewa równomiernie. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. Bardzo plenna zarówno w plonie nasion jak i białka. MTN - 233g. Optymalna obsada roślin około 100 szt./m2. DANKO Hodowla Roślin.

Milwa - odmiana pastewna, wczesna, wąsolistna. Rośliny o wysokości 75-80 cm o sztywnej łodydze, odmiana wcześnie i bardzo równomiernie dojrzewająca, przydatna do uprawy w całym kraju, polecana także do uprawy w mieszankach ze zbożem (np. 135 kg grochu + 40 kg jęczmienia + 60 kg pszenicy na 1 ha). Mało wrażliwa na mączniaka rzekomego i bardzo tolerancyjna na szarą pleśń. Kwiat różowy, nasiona jasno-brązowe, MTN około 219 g, zawartość białka ok. 22,5 proc. wymagana obsada: 105 roślin/m2. Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. Grupa IHAR.

Model - odmiana pastewna, wąsolistna, wczesna, najsztywniejsza i jedna z najwyżej plonujących odmian grochów pastewnych, rośliny wyższe od przeciętnej (90-100 cm), o dużej sztywności, kwiat fioletowy, nasiona oliwkowo-brązowe, średniej wielkości, wysoka tolerancja na askochytozę i mączniaka rzekomego grochu. wymagana obsada:105 roślin/m2. MTN -227g. Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. Grupa IHAR.

Muza - odmiana pastewna wąsolistna o roślinach bardzo wysokich i bardzo sztywnych, pierwsza odmiana łącząca bardzo dużą plenność, bujność i sztywność, rośliny wysokie o dużej masie zielonej pozostawiające znakomite stanowisko, co ważne zwłaszcza dla gospodarstw ekologicznych, przydatna do uprawy z dodatkiem owsa na zielonkę i suche ziarno dla bydła, a także w poplonach. Dobra sztywność roślin - odporność na wyleganie, nasiona koloru cielistego ze znaczkiem o MTN ok. 186g, o zawartości białka ok. 23 proc., o obniżonej zawartości włókna. Zalecana do uprawy w całym kraju, wymagana obsada 90-100 roślin/m2. Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. Grupa IHAR.

Pomorska - odmiana pastewna, wczesna barwnie kwitnąca o zabarwionej okrywie nasion. Wysokość rośliny około 90-100cm. Posiada dobrą odporność na wyleganie. Nasiona beżowo-oliwkowe, fioletowo nakrapiane, z czarnym znaczkiem. MTN około 210g. Odmiana wąsolistna. Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.

Roch - odmiana pastewna, barwnie kwitnąca o zabarwionej okrywie nasion. Wysokość rośliny około 140 cm. Nasiona oliwkowe z brązowym marmurkiem i fioletowym nakrapianiem znaczek jasny, MTN - 183g. , liść normalny, parzysto-pierzasty, zakończony wąsem czepnym. Odmiana tzw. zielonkowo - nasienna, wydaje na lżejszych glebach bardzo wysoki plon masy i wysoki plon nasion. Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.

Sokolik - odmiana pastewna przydatna do uprawy na zbiór suchych nasion z przeznaczeniem na paszę. Plon nasion bardzo duży, plon białka ogólnego duży. MTN - 205g. Zawartość białka w nasionach średnia. Wyleganie roślin na początku kwitnienia nie występuje, w fazie końca kwitnienia bardzo małe do małego, przed zbiorem średnie. Termin kwitnienia krótki. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego Hodowca: Poznańska Hodowla Roślin.

Turnia - odmiana pastewna, wąsolisnta o kwiatach kolorowych, wcześnie dojrzewająca. Nadaje się do uprawy na terenie całego kraju. Wysokość roślin - 86 cm. MTN 210 g., Odporna na choroby. Poznańska Hodowla Roślin.