Dopłatę tę, w wysokości 45 euro za hektar rocznie otrzymuje się niezależnie od dopłaty obszarowej. Na liście umieszczono rośliny, do których rolniczy przywykli już, jako do tzw. roślin energetycznych (np. kilka odmian wierzby, słonecznik bulwiasty itp.), ale są i takie, przed spalaniem których rolnicy mogą mieć opory. Na liście znalazły się bowiem wszystkie gatunki zbóż, nasiona słonecznika, rzepak i rzepik, a nawet buraki cukrowe i zagajniki leśne.
Zainteresowanie biomasą rośnie z roku na rok, tym bardziej, że Unia Europejska nałożyła na Polskę obowiązek zwiększania produkcji energii ze źródeł odnawialnych z obecnych z obecnych 4 proc. do 15 proc. w roku 2015.

Źródło: Dziennik Łódzki