Gryka jest rośliną dwuliścienną z rodziny rdestowatych i ze względu na podobny skład chemiczny nasion zaliczana jest do zbóż rzekomych. Reprezentują ją dwa gatunki – gryka zwyczajna, występująca także pod nazwą ,,poganka” lub ,,hreczka”, oraz gryka tatarka, znana także pod nazwą ,,tatarki”.

Jak i kiedy siać grykę?

Do siewu można przystąpić dopiero wtedy, gdy mamy pewność, że okres przymrozków minął bezpowrotnie, bowiem gryka jest niezwykle wrażliwa na niskie temperatury. Z tego względu najlepiej jest wjeżdżać w pole, gdy gleba ogrzeje się do 8-10 st. C. W praktyce, w warunkach klimatycznych Polski, oznacza to, że agrotechniczne terminy przypadają zwykle od 10 maja do końca miesiąca. Okres wegetacyjny gryki trwa jedynie 70-90 dni, tak więc nawet opóźniony siew nie ma negatywnego wpływu na plonowanie i nie ma co się z nim spieszyć, gdyż w przypadku uprawy tej rośliny to zbyt wczesny siew jest zagrożeniem.

Gryka - jaka obsada i rozstaw rzędów?

Według badań naukowych, im większy rozstaw rzędów w siewie, tym wyższe plonowanie gryki. Tak więc w zależności od przeznaczenia uprawy – jako poplon lub plon główny, obowiązują różne rozstawy rzędów w trakcie siewu. W przypadku zakładania plantacji poplonowej zaleca się siać grykę w rozstawie 12-25 cm szerokości. W przypadku tego pierwszego parametru norma wysiewu nasion waha się od 290 do nawet 360 szt./m2, z kolei w drugim przypadku zalecana gęstość to 250-290 szt./m2. Dla plantacji gryki sianych jako plon główny optymalna gęstość wysiewu to 200-250 szt./m2 przy rozstawie rzędów 45 cm. Głębokość siewu nasion to 2-3 cm przy terminach wczesnych i przy dobrym uwilgotnieniu gleby, z kolei przy późnym siewie, na glebach lekkich i w trakcie okresów posusznych, zaleca się siać nasiona nieco głębiej – 4-6 cm. W temperaturze ok. 20 st. C i optymalnej wilgotności gleby pełnia wschodów następuje już po 5-6 dniach. W uprawie gryki zarejestrowana jest jedna substancja czynna przeznaczona do zwalczania chwastów i jest nią fluazyfop-P butylu.