W pierwszej części naszego poradnika dotyczącego uprawy gryki skupiliśmy się na siewie - obsadzie roślin na metr kwadratowy oraz rozstawie rzędów. Dziś podpowiadamy jak nawozić oraz na jakich stanowiskach uprawiać grykę w plonie głównym.

Agrotechnika gryki

Grykę najlepiej uprawiać na glebach lekkich, mało zasobnych w składniki pokarmowe, jednak o w miarę uregulowanym pH wahającym się między 5,6 a 7,2. Należy unikać stanowisk podmokłych i skrajnie suchych. Bardzo dobrze sprawdza się w zmianowaniu z żytem i łubinem, a przedplon nie ma większego znaczenia dla wzrostu, rozwoju i plonowania tej rośliny. Rolę należy przygotować podobnie, jak pod siew zbóż jarych.

Gryka – nawożenie

Gryka, w porównaniu do innych gatunków roślin uprawnych, ma bardzo skromne wymagania pokarmowe. Przy średniej zasobności gleby w przyswajalne dla roślin związki fosforu i potasu zaleca się wysianie dawek 30 kg P2O5/ha oraz 40-50 kg K2O/ha. Z nawożeniem azotowym nie należy przesadzać, raz – że nawozy znacząco podrożały, a dwa – gryka reaguje spadkiem plonu, wybujałością roślin i opóźnionym dojrzewaniem na nadmierne ilości tego składnika. Literatura zaleca więc stosowanie azotu w ilości 40-80 kg/ha czystego składnika. Niższe dawki najlepiej wysiać po lepszych przedplonach i na bardziej zasobnych stanowiskach, większe zaś powinny zostać podzielone na dwie części – połowa przed siewem, druga połowa przed rozpoczęciem kwitnienia.