W kontekście wysokich cen, które utrzymywały się w okresie zbiorów, szacunki te nie są zaskoczeniem. Ceny w/w owoców w niektórych okresach przekraczały 5 zł/kg.

Zdecydowanie wyższe względem ubiegłego roku mają być natomiast zbiory malin. Wg szacunków GUS zbiory tych owoców mają być rekordowo wysokie - na poziomie 105 tys. t. Wcześniej mówiono, że produkcja malin może być zbliżona, a nawet niższa niż w 2010 r. Plantatorzy spodziewali się więc podobnych cen, tymczasem były one poniżej ich oczekiwań.

W konsekwencji wzrostu zbioru jabłek, zwiększeniu ulec ma również produkcja owoców z drzew. GUS podniósł lipcowy szacunek zbioru jabłek o 0,1 mln t - do 2,5 mln t, tj. o 35 proc. więcej względem poprzedniego roku.

Zgodnie z oczekiwaniami, zbiory warzyw gruntowych będą mniejsze - na poziomie 4,4 mln t, a więc o 3,5 proc. więcej niż w roku ubiegłym, ale aż o 6,5 proc. mniej względem średniej z lat 2005 - 2009. Zbiory poszczególnych gatunków warzyw mają być zróżnicowane. Większa niż w ubiegłym sezonie będzie produkcja cebuli - o 8,1 proc., do poziomu 630 tys. t. Na podstawie szacunków można sądzić, że ceny warzyw będą w tym sezonie stosunkowo wysokie. Wbrew temu jednak ceny wielu warzyw są obecnie niższe niż w analogicznym okresie lat 2010 i 2009, kiedy warzyw na rynku było znacznie więcej.

Przyczyn niskich cen warzyw należy więc szukać po stronie popytowej. Mówi się o słabym zainteresowaniu eksportowym na warzywa oraz nienajlepszym popycie na krajowym rynku. Niekorzystna pogoda w miesiącach letnich sprawiła też, że wielu producentów narzeka na nienajlepsza jakość warzyw, szczególnie korzeniowych.