Zatem 500 SC (Pozwolenie MRiRW Nr. R-53/2014 h. r.) jest herbicydem do stosowania doglebowo i nalistnie w zwalczaniu jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych takich jak: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, żółtlica drobnokwiatowa, tasznik pospolity, komosa biała, jasnota purpurowa i różowa, rumian polny. 

Preparat jest przeznaczony do ochrony kapusty głowiastej, kalafiora, rzepaku ozimego i jarego. Substancją czynną jest 44,36 proc. (500g/l) metazachlor, który blokuje syntezę białek, odpowiedzialnych m.in. za kiełkowanie. Herbicyd pobierany jest przez korzenie i niszczy chwasty nawet przed ich wschodami. Działa również do fazy pierwszej pary liści.

Środek powinien być stosowany na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co 3 lata, w dawce nie przekraczającej łącznie kg/ha metazachloru. W uprawie rzepaku ozimego i jarego oraz kapusty i kalafiora maksymalna dawka dla jednorazowego oprysku powinna wynosić 2l/ha.

Herbicyd stosujemy, gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści właściwych. W przypadku rzepaku oprysk wykonujemy po wschodach, gdy rośliny posiadają co najmniej 1 parę liści, natomiast u kapustnych zabieg wykonujemy po wysadzeniu rozsady (po 7-10 dniach).

Herbicyd dobrze i szybko rozkłada się w glebie, nie stwarzając zagrożenia na roślin uprawianych następczo. Jedynie podczas silnych opadów deszczu może dochodzić do deformacji i zahamowania wzrostu roślin uprawnych, jednak te objawy są przejściowe i nie wpływają na zimowanie i plonowanie roślin.