Według hiszpańskiego ministerstwa rolnictwa, pakiet środków o łącznej wartości 90,5 mln euro obejmuje między innymi destylację w trybie awaryjnym dla 2 mln hektolitrów nadmiaru wina. Pomoc w wysokości 40 euro/hl ma być wypłacona na wina o chronionej nazwie pochodzenia, 30 euro/ hl na pozostałe wina.

Uzyskany z destylacji alkohol musi być wykorzystywany do celów przemysłowych i energetycznych. Używanie go do picia lub do celów spożywczych jest niedozwolone. W przypadku win o chronionej nazwie pochodzenia (ChNP) i chronionym oznaczeniu geograficznym (ChOG), których dostawy i sprzedaż prawdopodobnie będą wznowione w miarę ożywienia rynku, wprowadzono dopłatę do prywatnego przechowywania do 2,25 miliona hektolitrów. Ministerstwo rolnictwa poinformowało, że na hektolitr za dzień przechowywania wypłacane będzie 0,027 euro przez 180 dni. W przypadku win czerwonych okres ten można przedłużyć do 270 lub 360 dni.

Aby ograniczyć podaż wina, winogrona w poszczególnych winnicach są nadal niszczone w stanie niedojrzałym.

Dzięki pakietowi środków rząd chce wesprzeć sektor wina, który jest ważny dla hiszpańskiej gospodarki rolnej, gdyż wartość jego produkcji przekracza 1,2 miliarda euro i stanowi około 4 proc. całkowitej wartości krajowej produkcji roślinnej.