Rząd w Madrycie wydał odpowiedni dekret królewski. Celem jest zapewnienie siły roboczej w gospodarstwach rolnych, w których mają być teraz dokonywane zbiory, truskawek i innych owoców czerwonych owoców pestkowych i różnych gatunków warzyw.

Według hiszpańskiego ministerstwa rolnictwa, obecnie w gospodarstwach brakuje około 80 tys. pracowników sezonowych w całym kraju, głównie pochodzących z Maroka. Jest to skutek ograniczeń wjazdu z powodu pandemii koronawirusa. Mechanizacja prac sezonowych nie jest możliwa. Bez odpowiedniej liczby pracowników sezonowych podaż owoców i warzyw nie jest zagwarantowana.

Według ministra rolnictwa, należy stworzyć prawne warunki, aby bezrobotni mogli pracować przez ograniczony czas w rolnictwie bez utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Ponadto należy rozszerzyć pozwolenia na pracę dla migrantów legalnie mieszkających w Hiszpanii. Warunkiem zawarcia odpowiednich umów między bezrobotnymi lub migrantami a rolnikami jest bliskość miejsca zamieszkania potencjalnych zatrudnionych przy zbiorach. Ponadto gospodarstwa musiałyby wdrożyć środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się pandemii. Administracja publiczna weźmie udział w rekrutacji i pośrednictwie pracy dla pracowników. Prawo będzie początkowo obowiązywać do 30 czerwca.

Ponadto minister rolnictwa ogłosił, że wprowadzi środki wsparcia dla gospodarstw zajmujących się hodowlą owiec i kóz, które w wyniku zamknięcia restauracji i hoteli cierpią z powodu ogromnych problemów ze sprzedażą. Hiszpańskie ministerstwo rolnictwa rozpoczęło kampanię w mediach społecznościowych, aby mającą na celu docenienie pracujących w rolnictwie i przemyśle spożywczym w czasie pandemii koronawirusa. Pod hasłem „Żywisz nasze życie” artyści i dziennikarze podkreślają wkład krajowych firm w bezpieczeństwo żywnościowe.