W dziewiątym okresie raportowania tj. od 21 czerwca do 20 sierpnia 2016 roku, IUNG po raz kolejny nie stwierdza zagrożenia wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Najniższe wartości KBW Instytut odnotował w południowo-wschodniej części Wyżyny Lubelskiej (Roztocze) i Małopolskiej, w południowo-wschodniej części Niziny Mazowieckiej oraz na południu Niziny Śląskiej. W tych rejonach KBW wynoszą od -109 do -139 mm.

Jak czytamy dalej w raporcie pod względem opadów atmosferycznych lipiec w Polsce był bardzo zróżnicowany. Duża zmienność wielkości opadów wynikała przeważnie z ich burzowego charakteru. Najniższe opady (poniżej 60 mm) wystąpiły w zachodniej części Pojezierza Pomorskiego, na Pobrzeżu Szczecińskim, Nizinie Mazowieckiej i Śląskiej oraz na Płaskowyżu Tarnowskim, stanowiąc 80-100 proc. normy wieloletniej. Na pozostałym obszarze kraju opady wynosiły od 80 do 160 mm. W okolicach Torunia oraz Wysoczyźnie Białostockiej odnotowano od 180 do 200 mm opadu (200-240 proc. normy wieloletniej). Najwyższe wartości opadu (220-260 mm, a miejscami powyżej 260 mm) odnotowano w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz w Beskidach i Tatrach. Stanowiły one 220-240 proc. normy wieloletniej.

Również sierpień pod względem opadów był bardzo zróżnicowany. W pierwszej dekadzie sierpnia najmniejsze opady poniżej 10 mm odnotowano na Nizinie Śląskiej oraz w południowej części Niziny Południowowielkopolskiej. Najwyższe opady od 40 do 80 mm, a miejscami powyżej 80 mm odnotowano na Pobrzeżu Koszalińskim, w Beskidach, Tatrach oraz na Wyżynie Małopolskiej. W drugiej dekadzie opadów zanotowano mniej.

Na przeważającym obszarze kraju opady wynosiły poniżej 5 mm. Nieco wyższe opady (20-40 mm) zanotowano w północnej części Pojezierza Pomorskiego i Mazurskiego, na Pojezierzu Lubuskim oraz na Pogórzu Przemyskim. Najwyższe wartości opadu od 40 do 60 mm odnotowano na Pobrzeżu Koszalińskim i na Wzniesieniu Górowskim.

Jak donosi IUNG warunki meteorologiczne ostatnich tygodni charakteryzujące się dużymi opadami atmosferycznymi mogą spowodować duże problemy ze zbiorami, zwłaszcza rzepaku jarego. Zdaniem Instytutu problem wynika z jego nierównomiernego dojrzewania, spowodowanego wytworzeniem licznych i później zakwitających bocznych odrostów.