- Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla Polski, na podstawie której dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -20 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 23 mm w stosunku do poprzedniego okresu (21 VII - 20 IX). Jest to już szósty kolejny sześciodekadowy okres, w którym odnotowano wzrost wartości KBW – podał IUNG.

14 raport IUNG PIB, fot. IUNG
14 raport IUNG PIB, fot. IUNG

Największy deficyt wody w okresie od 1 sierpnia do 30 września br., podobnie jak w poprzednich okresach raportowania, notowano na obszarze Pojezierza Lubuskiego. Obecnie na tym terenie wartości KBW osiągają od -100 do -159 mm. Na pozostałym obszarze kraju notowano deficyt wody od -50 do -99 mm.

Jak wynika z badań, w czternastym okresie raportowania od 1 sierpnia do 30 września 2019 roku zagrożenie suszą rolniczą występowało jedynie wśród upraw rzepaku i rzepiku. Odnotowano ją w 9 gminach (0,36 proc. gmin kraju) na powierzchni 0,07 proc. gruntów ornych.

- W sześciu ostatnich sześciodekadowych okresach odnotowano duży wzrost wartości klimatycznego bilansu wodnego. Deficyt wody dla roślin znacznie zmalał, powodując zmniejszenie obszaru z suszą rolniczą, którą odnotowano jedynie w uprawach rzepaku i rzepiku w dziewięciu gminach woj. lubuskiego – informuje Instytut.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych