IUNG PIB Puławy opublikował już ósmy w tym sezonie raport suszowy. Obejmuje on okres od 11 czerwca do 10 sierpnia 2016 r. Na podstawie wartości KBW Instytut wyraźnie potwierdza, że na terenie naszego kraju problem suszowy już praktycznie nie istnieje. Wartości KBW względem poprzedniego okresu raportowania uległy dalszemu zwiększeniu. Średnio dla kraju były one wyższe o 32 mm.

Jak podaje Instytut, opady atmosferyczne tegorocznego czerwca były bardzo zróżnicowane. Najwyższe od 100 do 120 mm, a miejscami nawet powyżej 120 mm odnotowano w Kotlinie Gorzowskiej, Pojezierzu Drawskim i w północnej części Pojezierza Mazurskiego.

Pierwsza dekada lipca przyniosła największe opady na północy Polski wynoszące od 40 do 100 mm. Natomiast druga lipcowa dekada przyniosła dużo większe zróżnicowanie w rozkładzie opadów atmosferycznych na terenie Polski.

Najwyższe wartości od 100 do 120 mm odnotowano od Karkonoszy poprzez Pojezierze Gnieźnieńskie, Pojezierze Krajeńskie i Bytowskie, aż po Pojezierze Kaszubskie.

Pod koniec lipca największe opady zanotowano na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej wynoszące powyżej 120 mm (140 proc. normy wieloletniej).

Pierwsza dekada sierpnia przyniosła mniej opadów. Obszarem o bardzo małych opadach poniżej 10 mm była Nizina Śląska i południe Niziny Południowowielkopolskiej. Na przeważającym obszarze kraju opady wynosiły od 20 do 40 mm. Najwyższe wartości opadu od 40 do 80 mm, a miejscami powyżej 80 mm odnotowano na Pobrzeżu Koszalińskim, w Beskidach, Tatrach oraz w części Wyżyny Małopolskiej.