Jak informują organizatorzy konkursu, konieczne jest przygotowanie szczegółowego opisu działań promocyjno–informacyjnych, szczegółowych ich kosztorysów  oraz przygotowanie kreacji, a także realizacja programu, w przypadku akceptacji propozycji  przez Komisję Europejską.

Partnerami kampanii promocyjno-informacyjnej „Jabłko – samo zdrowie” będą Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych  oraz  Krajowy Związek Grup Producentów Owoców. Szacowana całkowita wartość budżetu programu do wykorzystania stanowi 4.000.000,00 EUR netto (w tym koszty przygotowania i realizacji wszelkich działań w ramach programu, pomiar efektywności programu, koszty gwarancji bankowej, koszty ogólne oraz wynagrodzenie Agencji).

Program realizowany będzie w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej Komisji Europejskiej „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”. Szczegółowe zasady ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE i rozliczania programu określa rozporządzenie Rady (WE) NR 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich oraz rozporządzenie Komisji (WE) NR 501/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich.

Zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy na realizację programu, pomiędzy ZSRP a Agencją Rynku Rolnego (ARR), tj. najwcześniej od lutego 2012 roku, do zakończenia realizacji działań promocyjno – informacyjnych (36 miesięcy).

Ofertę należy złożyć w siedzibie Związku Sadowników RP w Grójcu przy ul. Piłsudskiego 59 lok. 57 do dnia 10 marca 2011r. do godz. 10.00.