• Uprawa mieszanek umożliwia pozyskanie dużych ilości wartościowej i smakowitej paszy objętościowej dla zwierząt gospodarskich. 
  • Mieszanki traw mogą być uprawiane na terenie całego kraju, a na ich skład gatunkowy duży wpływ mają warunki wilgotnościowe. 
  • Podstawowym komponentem mieszanek trwa, stanowiącym 50-70 proc. runi, są starannie dobrane, wartościowe gatunki traw pastewnych. 
  • Trawy pastewne zapewniają wysoki plon dobrej jakości paszy i są głównym źródłem energii w dawce pokarmowej zwierząt. 
    Na pozostałą część runi mieszanek składają się rośliny motylkowate i zioła bogate w białko i składniki mineralne. 
  • Najbardziej korzystne w żywieniu zwierząt są mieszanki o wyrównanym udziale traw i motylkowatych w runi, dające paszę zrównoważoną pod względem energetycznym i białkowym.

Jak dobrać trawę na pastwisko?

Głównym kryterium doboru traw do mieszanek są warunki siedliskowe, pH i uwilgotnienie gleby oraz jej właściwości fizykochemiczne. W rejonach o dużej ilości opadów uprawia się: życicę trwałą, kostrzewę łąkową, tymotkę łąkową, kupkówkę pospolitą, wyczyniec łąkowy i mozgę trzcinowatą. W przypadku średniej ilości opadów i na gleby okresowo przesychające przydatne są: stokłosa uniolowata, rajgras wyniosły, tymotka łąkowa, kupkówka pospolita, a w stanowiskach z małą ilością opadów uprawia się: stokłosę uniolowatą i bezostną, rajgras wyniosły i kupkówkę pospolitą.

Gleby organiczne i torfy są odpowiednie pod uprawę: wiechliny łąkowej i błotnej, wyczyńca łąkowego, życicy trwałej, kostrzewy łąkowej i tymotki łąkowej. Głównym komponentem mieszanek w danych warunkach siedliskowych jest gatunek najlepiej plonujący i pod jego potrzeby pokarmowe dostosowuje się nawożenie oraz termin zbioru zapewniający najwyższą jakość paszy.

W rejonach o większej ilości opadów z grupy wieloletnich roślin motylkowatych do mieszanek z trawami stosuje się koniczynę łąkową lub białoróżową, przy średniej wilgotności można wysiewać wszystkie gatunki motylkowatych wieloletnich. Lucerna siewna lub mieszańcowa albo koniczyna biała są szczególnie przydatne do mieszanek uprawianych w warunkach niedoboru opadów (...).