• W 2020 r. Unia Europejska zgodziła się na import z Ukrainy materiału siewnego m.in. kukurydzy.
  • Produkcja nasienna kukurydzy w Ukrainie będzie w tym roku, ale pewnie i w następnym, z powodu wojny bardzo ograniczona.
  • Ile produkowało się materiału siewnego kukurydzy w Ukrainie?

Komisja Europejska uznała równoważność przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych oraz równoważność materiału siewnego roślin zbożowych, produkowanego na Ukrainie i urzędowo certyfikowanego przez organy tego państwa. UE zgodziła się w 2020 r. na import do swoich krajów materiału siewnego m.in. zbóż, kukurydzy czy sorgo. W ten sposób wiele firm hodowlano-nasiennych, zwłaszcza niemieckich i francuskich, zdecydowało się na produkcję nasion w tym kraju.

Jak wynikało z danych przedstawionych pod koniec lutego tego roku przez serwis ihsmarkit.com głównymi nabywcami ukraińskich nasion były takie kraje jak: Białoruś (35%) i UE (31%), a także Serbia (5%), Egipt (4%), Gruzja (4%). Handel nasionami do UE trafiał głównie do Rumunii, Węgier, Niemiec, Austrii i Polski. Wtedy już trwała wojna w Ukrainie. I były już brane pod uwagę realne zagrożenia ze strony zmniejszenia produkcji. Więcej na ten temat w artykule poniżej.

Czy ograniczenie produkcji nasiennej w Ukrainie wpłynie na podaż materiału siewnego?

Na temat dostępność w nasiona kukurydzy w 2021 r. i na rok 2022 dopytywaliśmy jeszcze we wrześniu Annę Kołakowską, kierowniczkę działu zagranicznego z Francuskiej Federacji Produkcji Nasion Kukurydzy i Sorgo (FNPSMS), która ściśle współpracuje z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy.

Wówczas podkreślała ona, że w odpowiedzi na znaczne braki materiału siewnego w roku 2020 powierzchnia uprawy w Unii Europejskiej, ale też we wszystkich krajach europejskich, produkujących nasiona kukurydzy, znacznie wzrosła. W UE to był wzrost rzędu 8-9 proc. do powierzchni 186 tys. ha. Bardzo duży wzrost zanotowała też wówczas Ukraina, która uprawiała kukurydzę nasienną na areale 32 tys. ha.

Jak zaznaczała w rozmowie z nami, kraj ten urósł w siłę. Ale teraz wszystko się zmieniło za sprawą wojny w Ukrainie. Jak ta sytuacja może wpłynąć na rynek materiału siewnego kukurydzy?

Kukurydza w Ukrainie

Ponownie wróciliśmy z tym pytaniem do Anny Kołakowskiej, która przypomniała nam, że w ostatnich latach Ukraina znacznie powiększyła swój potencjał w produkcji roślinnej stając się jednym z największych światowych producentów i eksporterów zbóż (12% światowego eksportu kukurydzy) i roślin oleistych (15% światowego eksportu rzepaku, 50% światowego eksportu oleju słonecznikowego).

- Dzięki inwestycjom w przemyśle nasiennym, budowie nowych zakładów, rozbudowie systemów nawadniania, Ukraina znacznie powiększyła potencjał produkcji nasiennej. Ważnym impulsem dla tego rozwoju stało się otwarcie rynku europejskiego na nasiona wyprodukowane w Ukrainie, dzięki uzyskaniu w roku 2020 ekwiwalentu certyfikacji nasiennej w zakresie nasion zbóż i roślin oleistych. W roku ubiegłym Ukraina powiększyła o ponad 30% powierzchnię reprodukcji kukurydzy nasiennej. Na poziomie 27 tysięcy ha, wyprzedziła Rumunię i Węgry, stając się w zakresie kukurydzy, drugim po Francji (85 tysięcy ha w 2021) producentem nasion kukurydzy – powiedziała portalowi farmer.pl Anna Kołakowska.

Dodała też, że produkcja była przeznaczona głównie na rynek wewnętrzny.

Ile Ukraina eksportowała nasion kukurydzy?

Z danych, które zebrała specjalistka z Francuskiej Federacji Produkcji Nasion Kukurydzy i Sorgo wynika, że eksport nasion kukurydzy w roku ubiegłym był niewielki i wyniósł około 1200 ton.

- Europejskimi odbiorcami były Rumunia i Niemcy. Prognozy 2022 zapowiadały znaczny wzrost powierzchni uprawy kukurydzy nasiennej, według niektórych źródeł nawet do 50 tysięcy ha i oczywiście znaczny wzrost eksportu nasion. W tej sytuacji prognozowano spadek powierzchni produkcji nasiennej w Unii Europejskiej o około 3000 ha do poziomu 183 000 ha – zaznaczyła.

Wojna zmieniła wszystko.

- Plantacje nasienne, znajdujące się na terenach objętych działaniami wojennymi są zniszczone, wystąpiły problemy z zaopatrzeniem w materiał bazowy, pochodzący z hodowli zagranicznych, zakłady nasienne zostały zamknięte – podkreśliła Kołakowska.

Środki produkcji znajdziesz na portalu Giełda Rolna.

Według prognoz FNPSMS, powierzchnia reprodukcji nasiennej w Ukrainie, w najlepszym przypadku, może utrzymać się na poziomie roku ubiegłego.
Jak zaznaczyła, nie wiadomo jeszcze, czy europejscy producenci nasion będą starali się zrekompensować zmniejszenie produkcji ukraińskiej, zwiększając własne plany produkcyjne, może to być trudne w przeddzień rozpoczęcia siewów.

- Jeśli chodzi o kukurydzę ziarnową, to w rejonach mniej intensywnych działań wojennych siewy już się rozpoczęły. Według Ukraińskiego Ministerstwa Rolnictwa powierzchnia kukurydzy zmniejszy się o około 30% i wyniesie 4 miliony ha. Gorszy dostęp do materiału siewnego, nawozów i środków ochrony spowoduje również spadek produkcji nawet o 50% w stosunku do ubiegłego, rekordowego roku, osiągając około19 milionów ton. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i ze względu na wojnę wszelkie prognozy mogą się zmienić w każdej chwili – oceniła na koniec Anna Kołakowska.