Zazielenienie to nowy komponent płatności bezpośrednich ustalony przez Komisję Europejską. Z nowymi obowiązkami muszą się zmierzyć wszystkie państwa członkowskie. Na finansowanie zazielenienia bezwzględnie każdy z krajów musi przeznaczyć 30 proc. kwoty przeznaczonej na płatności bezpośrednie.

Wymogi nie są jednak identyczne w całej UE. Dotyczy do przede wszystkim trzeciej praktyki, czyli utrzymania obszarów proekologicznych. Wszystkie kraje członkowskie w pewnym zakresie mogły same stworzyć swoją listę cennych przyrodniczo obszarów.

Niektóre z państw (jest ich 6) swój wykaz znacznie okroiły, pozostawiając rolnikom jedynie kilka możliwości do wyboru. Są to: Austria, Finlandia, Litwa, Holandia, Słowenia, Hiszpania. Państwa te wybrały jedynie od 2 do 4 możliwości realizacji EFA.

9 państw członkowskich (Cypr, Dania, Estonia, Grecja, Łotwa, Malta, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania) aktywowała rolnikom od 5 do 9 możliwości.

Ponad 10 wariantów do wyboru mają rolnicy z 13 krajów członkowskich (Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Republika Czeska, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Polska, Rumunia, Słowacja).

Które warianty EFA najczęściej były wybieranie przez kraje członkowskie?

• uprawy wiążące azot: 27 państw członkowskich,
• grunty ugorowane: 26 państw członkowskich,
• elementy krajobrazu, które są w posiadaniu rolnika (co najmniej jeden): 23 państw członkowskich,
• zagajniki o krótkiej rotacji: 21 państw członkowskich,
• międzyplony: 20 państw członkowskich,
• strefy buforowe: 19 państw członkowskich,
• obszary zalesione: 13 państw członkowskich,
• obszary agroleśnicze: 12 państw członkowskich,
• pasy gruntów wzdłuż krawędzi lasu: (z możliwością produkcji: 8 państw członkowskich; bez produkcji: 11 państw członkowskich),
• tarasy: 8 państw członkowskich.

Na jakie elementy krajobrazu naturalnego, decydowały się najczęściej państwa członkowskie?

• zadrzewienia grupowe: 17 państw,
• miedze: 16 państw,
• zadrzewienia liniowe: 16 państw,
• żywopłoty i zakrzaczenia: 13 państw,
• pojedyncze drzewa: 13 państw,
• oczka wodne i stawy: 11 państw,
• rowy: 14 państw,
• tradycyjne kamienne ściany: 6 państw,

Jeśli chodzi o zagajniki o krótkiej rotacji, poszczególne państwa mogły wybrać gatunki, których uprawa w formie zagajnika będzie uznawana za obszar proekologiczny. I tak 20 państw członkowskich wybrało do możliwości realizacji tego kryterium wierzbę, 16 państw zaliczać będzie topolę, 14 olchę, a 10 brzozę.

Poszczególne państwa członkowskie opracowały także swoje wewnętrzne zazwyczaj długie listy gatunków, z których mogą się składać mieszanki wysiewane jako międzyplony. Najczęściej termin ich siewu wyznaczyli od lipca do września. Niektóre z nich (w tym Polska), opracowały szczegółowe kryteria dotyczące udziału poszczególnych gatunków w mieszankach i na jaki minimalny okres mają pozostać one na polu.

Wiele różnić pomiędzy państwami członkowskimi dotyczy także wariantu związanego z uprawą roślin wiążących azot. Do jego realizacji poszczególne państwa ustaliły listę składającą się od 4 do 19 gatunków roślin. Najpopularniejsze okazały się: fasola (wszystkie państwa członkowskie), groch (26 państw), lucerna (25 państw), łubin (23 państwa) i koniczyny (23 państwa).