Wzrasta zainteresowanie uprawą roślin strączkowych, w tym również i łubinów. W Polsce najczęściej uprawia się trzy gatunki tych roślin: łubin żółty, łubin wąskolistny oraz stosunkowo rzadko łubin biały.

Najlepiej z nich plonuje łubin wąskolistny, kwitnący na niebiesko lub fioletowo. Odznacza się nieco krótszym okresem wegetacji niż łubin żółty. W obrębie zarejestrowanych odmiany Karo i Oskar to tzw. odmiany gorzkie o dużej zawartości alkaloidów. Są to również odmiany niesamokończące. Łubin wąskolistny często również uprawia się w poplonach. Do takich celów zalecane są odmiany szybko rosnące i tworzące dużo masy zielonej np. odmiana Zeus, Boruta i Karo.

Łubin żółty plonuje słabiej od wąskolistnego, nie mniej jednak jego uprawa jest mniej zawodna na gorszych stanowiskach. W lepszych warunkach glebowych i wilgotnościowych, jak również poprawnej agrotechnice zdecydowanie lepiej plonuje. Co ważne nowe odmiany są wczesne i mało wrażliwe na opóźnienie terminu siewu. Poprawiono również u nich odporność na najbardziej znaczące patogeny.

Na podstawie badań COBORU plony łubinów były najwyższe od trzech lat. Ustalony w tym roku wzorzec dla łubinu wąskolistnego (średnia plonowania odmian pastewnych) wyznaczony był na poziomie 35 dt/ha. W latach ubiegłych wzorzec plonował w 2013 r. na poziomie 32,6 dt/ha, a w 2012 r. 31,2 dt/ha.

Na podstawie doświadczeń przeprowadzonych przez COBORU spośród wszystkich badanych odmian łubinu wąskolistnego najwyżej plonowały:

Odmiany niesamokończące:

1. Wars 105 proc. wzorca,
2. Heros- 104 proc. wzorca,
3. Neptun- 103 proc. wzorca,
4.Zeus - 102 proc. wzorca,
5. Karo- 102 proc. wzorca,
6. Kurant- 100 proc. wzorca,

Odmiany samokończące:

1. Regent- 111 proc. wzorca,
2. Boruta - 99 proc. wzorca,

Zdecydowanie niżej plonowały odmiany łubinu wąskolistnego. Przy czym tegoroczny plon wzorca (średnia z odmian zarejestrowanych) był również wyższy od ubiegłych lat. W tym roku wzorzec plonował na poziomie 21,8 dt/ha. Dla porównania w roku ubiegłym - 20,7 dt/ha, natomiast w 2012 r. 20,4 dt/ha. Najwyżej plonowały:

Odmiany niesamokończące:

1. Baryt- 110 proc. wzorca,
2. Bursztyn -106 proc. wzorca,
3. Mister - 103 proc. wzorca,
4. Dukat - 102 proc. wzorca,

Odmiany samokończące:

1. Perkoz 95 proc. wzorca,
2. Taper 91 proc. wzorca