Kontynuujemy temat plonowania rzepaku, również jego poszczególnych odmian. Ponownie zapytaliśmy firmy hodowlano-nasienne, jak oceniają one tegoroczne wydajności.

Jakie plonowanie rzepaku?

- Na podstawie dotychczas zebranych informacji plony rzepaku ozimego w tym roku są mocno zróżnicowane i kształtują się na poziomie od 2,5 – 5 t/ha – mówi nam Jacek Wojciechowski, Limagrain Field Seeds.

Jak podkreśla, zróżnicowanie wynika z przebiegu pogody. - W szczególności wynika z wysokich długotrwałych temperatur (przedwcześnie zakończona wegetacja), presji chorób (w szczególności zgnilizna twardzikowa i wertycilioza) oraz jakości, a także ilości wykonanych zabiegów ochrony roślin na plantacjach w okresie opadania płatków – dodaje.

Populacja równa mieszańcom

- Żniwa rzepaczane trwają, jesteśmy w trakcie zbiorów naszych doświadczeń z pól demonstracyjnych. Na podstawie dotychczasowych wyników z pól produkcyjnych oraz z doświadczeń łanowych możemy stwierdzić, że plony odmian populacyjnych w praktyce są zbliżone do plonów odmian mieszańcowych – mówi portalowi farmer.pl Daniel Jarki z Saatbau Polska.
Jak podkreśla, średni plon odmian populacyjnych zebranych z 32 lokalizacji doświadczeń łanowych (z powierzchni przynajmniej 1 ha) wynosi w tym roku 3,74 t/ha.

- Także nasi klienci informują nas, że odmiany populacyjne plonują w tym roku na podobnym poziomie, jak hybrydy. Na podstawie wieloletnich obserwacji, potwierdzonych przez tegoroczne wyniki możemy stwierdzić, że odmiany populacyjne są stabilniejsze w plonowaniu na lżejszych glebach. W praktycznej uprawie, na słabszych stanowiskach różnice między mieszańcami, a odmianami liniowymi zacierają się. Odmiany populacyjne są więc ekonomicznie uzasadnioną propozycją dla rolników siejących rzepak na lżejszych glebach, na których odmiany mieszańcowe nie wykażą całego swojego potencjału plonotwórczego, wykazywanego w doświadczeniach ścisłych – podkreśla Jarki.

Rzepak z rośliną towarzyszącą

Zapytaliśmy też o wyniki plonowania doświadczeń rzepaku w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, które odwiedziliśmy w grudniu ubiegłego roku. Więcej o ich uprawie w tekście poniżej. Przypominamy, że rzepak tam uprawiany był również z rośliną towarzyszącą: bobikiem i grochem. Jak sobie poradził?

- Plony są na ogół dobre. Odmiany mieszańcowe plonowały średnio – 55,11 dt/ha (najwyżej odm. Jurek: 59,65). Odmiany populacyjne średnio: 46,75 (Gemini: 48,69). Doświadczenie z roślinami towarzyszącymi: kontrola: 43,97, z bobikiem: 45,37, z grochem: 46,51. Doświadczenie z opóźnionym terminem: kontrola: 53,81, opóźniony termin: 53,79. Doświadczenie z różną normą wysiewu: 30n/m2- 54,13 dt/ha, 37 n/m2 – 53,81 dt/ha, 45 n/m2 – 51,62 dt/ha – mówi nam Krzysztof Kurus z Lubelskiego ODR.