• Podczas siewu soi temperatura gleby powinna wynosić minimalnie 10 stopni C.
  • W warunkach chłodniejszej wiosny, kiedy aktywność biologiczna gleby jest mniejsza, można zastosować startową dawkę azotu w ilości ok. 30 kg N/ha.
  • Zabieg doglebowy bezpośrednio lub maksymalnie do 3 dni po siewie, zastosowany na dobrze uwilgotnioną glebę to jeden z najskuteczniejszych sposobów na ochronę herbicydową soi.

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych prowadzi akcję pt. „Soja uprawa pełna zalet”, gdzie zwraca uwagę na najważniejsze zagadnienia związane z tą uprawą.

Oczywiście nie można zapomnieć, że nasiona soi przed wysiewem powinny być zaszczepione szczepionką zawierającą żywe bakterie Rhizobium lub Bradyrhizobium, aby móc wytwarzać brodawki korzeniowe wiążące azot atmosferyczny. Zapobiegnie to zakłóceniu we wzroście rośliny.

Siew soi

- Wysiewu można dokonać siewnikiem zbożowym w rozstawie 25 - 30 cm, siejąc co drugą redlice. Soja reaguje spadkiem plonowania w zbyt małej rozstawie rzędów (<25 cm) i zbyt szerokiej rozstawie (>45 cm), co potwierdzają wyniki niektórych badań – informują.

Z kolei optymalna obsada to 50-60 roślin na metrze kwadratowym, czyli od 600 tys. do 650 tys. nasion/ha.

Oczywiście terminem optymalnym do siewu jest trzecia dekada kwietnia i pierwsza maja, ale w tym roku z powodu chłodów, opadów deszczu i niemożności wjechania w pole, siewy się najpewniej trochę przedłużą. Pytanie czy Wy już wysialiście soję?

Ważne jest, aby „trzymać się” temperatury gleby na głębokość siewu, czyli 3-4 cm, która wynosi minimalnie 10 stopni C.

Choć soja nie jest rośliną zbyt wymagającą pod względem stanowiska, to wymaga gleb zasobnych w składniki pokarmowe. Pożądana jest zasobność gleby w makroskładniki na poziomie średnim.

- Soja na żyznych stanowiskach, zasobnych w składniki pokarmowe, odwdzięcza się wysokim plonem, który pochodzi z wielonasiennych strąków. Na glebach ubogich w te składniki obserwuje się mniej nasion w strąkach (2-3), a na zasobnych, przy odpowiednich warunkach wilgotnościowych – zaobserwować można strąki 3 i 4 nasienne – czytamy w „Soja – uprawa pełna zalet”.

Dawka startowa nawożenia azotowego soi kiedy jest zimna wiosna

Warto pamiętać, że w odróżnieniu od innych gatunków uprawnych soja nie wymaga nawożenia azotowego. Ale w warunkach chłodniejszej wiosny, kiedy aktywność biologiczna gleby jest mniejsza, można zastosować startową dawkę azotu w ilości ok. 30 kg N/ha.

- Jeżeli na początku kwitnienia stan plantacji, czyli: obsada, wysokość i stan odżywienia roślin rokują na uzyskanie plonu powyżej 2,5 t/ha należy rozważyć zastosowanie uzupełniającej dawki azotu w ilości ok. 30 kg N/ha. Takie nawożenie nawet jeżeli nie wpłynie na wzrost plonowania to może przyczynić się do wzrostu zawartości białka w nasionach. Przed podjęciem decyzji o nawożeniu uzupełniającym należy skontrolować ilość aktywnych brodawek korzeniowych – radzi KZPRiRB.

Generalnie dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi, które wiążą azot z powietrza, można wyeliminować całkowicie lub mocno ograniczyć nawożenie azotowe.

Odchwaszczanie soi

Soja to roślina wrażliwa na zachwaszczenie. Dlaczego? – Charakteryzuje się ona późnym terminem siewu, powolnym rozwojem w początkowym okresie wegetacji, co w połączeniu z uprawą w szerokich międzyrzędziach stwarza dobre warunki do rozwoju chwastów. Po 2 miesiącach od siewu, soja zakrywa glebę, czyli w początkowych fazach rozwojowych rośnie bardzo powoli w porównaniu do innych gatunków uprawnych – podaje Zrzeszenie.

Jak dodają, w 2020 r. sporym wyzwaniem okazała się skuteczna ochrona herbicydowa łanu, która jest kluczowym elementem decydującym o sukcesie uprawy.

- Zabieg doglebowy bezpośrednio lub maksymalnie do 3 dni po siewie, zastosowany na dobrze uwilgotnioną glebę to jeden z najskuteczniejszych sposobów na ochronę herbicydową soi. W fazie 2-3 trójlistków rośliny soi są najmniej wrażliwe na herbicydy stosowane nalistnie. Wtedy zaleca się wykonanie zabiegu, który powinien skutecznie wyeliminować zachwaszczenie wtórne. W zależności od spektrum i fazy rozwojowej chwastów należy wykonać jeden zabieg w pełnej dawce lub dwa zabiegi w odstępie kilku - kilkunastu dni, stosując dawkę dzieloną – czytamy w „Soja – uprawa pełna zalet”.

Warto wiedzieć, że aktualnie w Rejestrze Środków Ochrony Roślin znajdują się 40 herbicydy dedykowane tej uprawie, a jeszcze ponad 10 lat temu Zalecenia Ochrony Roślin nie wymieniały żadnych środków do regulacji zachwaszczenia soi.