Soja jest rośliną charakteryzującą się dużymi wymaganiami termicznymi. W jej cyklu rozwojowym występują dwa momenty krytyczne związane z temperaturą. Pierwszy to okres od siewu do pełni wschodów. Jeśli w tym okresie temperatura jest zbyt niska, soja wschodzi długo i nierównomiernie. Drugi newralgiczny moment to czas kwitnienia. Jeśli w tym okresie temperatura spadnie poniżej 10°C, soja nie zakwitnie. Gdy przez dłuższy czas jest poniżej 24°C, kwitnienie znacznie się przedłuża.

Kiedy kwitną klony

Wymagania termiczne mają ścisły związek z terminem siewu. Nie wolno go bagatelizować. Zbyt wcześnie wykonany skutkuje znacznym opóźnieniem wschodów, w wyniku czego nasiona mogą zostać porażone przez patogeniczne mikroorganizmy bytujące w glebie. Ponadto zbyt wcześnie założona plantacja jest narażona na przymrozki. Zwlekanie z założeniem plantacji przyczynia się do przedłużenia wegetacji, w wyniku czego mogą wystąpić problemy ze zbiorem. Ponadto strąki są niżej osadzone, przez co straty podczas zbioru znacząco rosną.

Nasiona soi należy umieścić w glebie, gdy jej temperatura wynosi 8-10°C. Najczęściej jest to termin kwitnienia klonu zwyczajnego oraz koniec kwitnienia wiśni. W zależności od regionu będzie to okres pomiędzy 25 kwietnia a 5 maja.

Kolejnym ważnym elementem jest ustalenie normy wysiewu. Należy przyjąć, że docelowa obsada roślin powinna wynosi 60-70 szt./m². Kolejny element to masa tysiąca nasion. Jest ona różna i zależy od odmiany i roku. Nie wolno zapominać także o zdolności kiełkowania. Znając te parametry i korzystając z poniższego wzoru, można obliczyć normę wysiewu:

norma wysiewu = obsada roślin na m² x masa tysiąca nasion [g] / zdolność kiełkowania [%] 

Nasiona soi przed siewem powinny być zaprawione i zaszczepione. Obecnie na rynku znajduje się tylko jedna zarejestrowana zaprawa fungicydowa – Zaprawa Nasienna T 75 DS./WS zawierająca jako substancję czynną tiuram. Coraz więcej firm sprzedających materiał siewny soi oferuje nasiona profesjonalnie zainokulowane bakteriami brodawkowymi. 

Nie wszyscy jednak się na takie rozwiązanie decydują. Ci, którzy samodzielnie szczepią nasiona, muszą pamiętać, aby zabieg ten wykonać bezpośrednio przed siewem w ocienionym miejscu, gdyż promienie słoneczne znacząco obniżą skuteczność bakterii i wiele z nich zginie. Soja nawiązuje symbiozę tylko z bakteriami Bradyrhizobium japonicum. Dlatego aby nabyty produkt spełnił swoje zadanie, należy zwrócić uwagę na ten fakt.

Nie wolno siać zbyt głęboko!

Do siewu soi można wykorzystać zarówno siewniki rzędowe do zbóż, jak i punktowe. Rozstaw rzędów powinien wynosić 15-25 cm, a przy siewie punktowym – 45 cm. Odległość roślin w rzędzie w siewie punktowym wynosi 4-5 cm. Niezależnie od rodzaju siewu trzeba pamiętać, że nasiona powinny być umieszczone na głębokość 3-4 cm. Zbyt głęboki siew bardzo niekorzystnie wpłynie na wschody soi, a w konsekwencji na dalszy jej wzrost i rozwój. Soja podobnie jak fasola kiełkuje epigeicznie (nadziemnie). W tym rodzaju kiełkowania część podliścieniowa zarodka wydłuża się i wynosi liścienie ponad powierzchnię gleby. Zbyt głęboki siew znacząco zakłóci ten proces.

Fragment tekstu pochodzi z artykułu ,,Zanim zasiejemy soję” autorstwa dr. Przemysława Kardasza z numeru 4/2018 r. magazynu Farmer.