Rodzaj strumienia, jego szerokość, długość i wygląd zależą od własnych upodobań. Jedynie należy wziąć pod uwagę wielkość działki i spadek terenu, gdyż strumień tworzy zamknięty nurt wody, która pobierana jest z większego zbiornika, jakim jest staw lub oczko wodne i wraca z powrotem do akwenu.

Do budowy strumienia wystarczy niewielki spadek terenu. Jeśli działka jest płaska, wówczas należy usypać wzniesienie w miejscu, gdzie ma powstać potok. W zależności jaki jest spadek, głębokość i szerokość koryta, taka będzie prędkość wody w strumieniu. Największe nachylenie powinno znajdować się w miejscu gdzie woda rozpoczyna wypływać, a optymalna głębokość strumienia wynosić do 30 cm.

Koryto strumienia może być bardzo zróżnicowane i zbudowane z przeróżnego materiału. Najładniej wygląda potok wykonany z naturalnych kamieni, kręty, z licznymi mini wodospadami oraz z zagłębieniami, gdzie woda zatrzymuje się oraz zakończony kaskadą. Na tempo przepływu wody wpływa również rodzaj pompy i jej wydajność.

Wydajność pompy zależy od różnicy wysokości i odległości między najniższym punktem strumienia, a najwyższym (miejsce skąd wypływa woda). Ważna jest również objętość pompowanej wody, która zależy od szerokości, długości i głębokości strumienia. Urządzenie umieszcza się w najgłębszym miejscu w oczku wodnym i podłącza wąż doprowadzający wodę do góry strumyka. Po wykonaniu prób przepływu wody, wąż zakopujemy w podłożu.

Koryto strumienia może być wykonane z różnych materiałów. Najprostszym rozwiązaniem, szczególnie do małych oczek wodnych, jest gotowa forma strumienia czy kaskady, którą wystarczy umieścić na wzniesieniu. Posiada jednak wadę - nie wygląda naturalnie. Prostym rozwiązaniem jest wykorzystanie folii PVC, która przeznaczona jest do budowy zbiorników wodnych lub trwałej i elastycznej wykładziny kauczukowej (EPDM).

Budowę strumienia rozpoczynamy od wytyczenia i ukształtowania koryta. Wykonujemy na różnych odległościach wzniesienia, zagłębienia z licznymi progami czy zakolami (dla roślinności bagiennej). Takie przeszkody spowodują, że woda będzie spływała równomiernie i niezbyt szybko. Brzeg koryta powinien lekko wznosić się do góry.

Należy z dna usunąć wszelkie kamienie i korzenie, które mogłyby porwać folię. Dno przykrywamy warstwą piasku, a na nią umieszczamy agrowłókninę, która dodatkowo zabezpieczy folię przed uszkodzeniami. Kolejny etap to wyłożenie folii, którą nie należy zbyt napinać, jak również podwijać. Brzeg folii należy unieść do góry i zabezpieczyć kamieniami.

Ostatni etap polega na wysypaniu do środka koryta drobnych kamyków lub czystego żwirku, a w odpowiednich miejscach wykonujemy progi z większych kamieni, aby drobne kamyki nie były wypłukiwane. W miejscach gdzie utworzyliśmy zakola dla strefy bagiennej i na brzegu sadzimy rośliny. Najlepiej jeśli to będą niewysokie gatunki, które z jednej strony wzbogacą brzeg strumyka, a po drugie nie staną się zbyt ekspansywne.