Najlepiej postawić na sprawdzone rozwiązania. A takie na pewno są te rekomendowane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. Listy Odmian Zalecanych obecnie dla tego gatunku obejmują wszystkie województwa, nawet te z północy kraju. Jednak najwięcej tego gatunku uprawia się u nas w południowej Polsce w takich regionach jak Podkarpacie, Dolny Śląsk czy Małopolska.

W tegoroczny zestawieniu LOZ figuruje 24 odmiany soi, w tym 13 zarejestrowanych w Polsce , a 11 pochodzących ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA).

Odmiany bardzo wczesne i wczesne w LOZ to: Erica, Adessa, Mayrika, Antigua.

Odmiany średnio wczesne i średnio późne w LOZ 2020 to: Abelina, Sirelia, Merlin, Moravians, Obelix, Mavka.

Odmiany późne w LOZ to: GL Melanie, Acardia, ES Comandor, Viola, Brunensis, Aligator, Sultana, Aurelina, Regina.

Odmiany bardzo późne w LOZ to: Kofu, Naya, Petrina, Coraline, Tertia.

LOZ soi 2020 r. dla poszczególnych regionów (CCA – Wspólnotowy Katalog Odmian Roślin Rolniczych), źródło COBORU:

1. Dolnośląskie: Abelina, Aligator, Sultana (CCA),

2. Kujawsko-pomorskie: Erica, Mayrika (CCA), Abelina, Sirelia (CCA), Obelix (CCA), GL Melanie, Acardia (CCA), ES Comanor, Viola,

3. Lubelskie: Abelina, Sirelia (CCA), ES Comandor, Brunensis (CCA), Kofu (CCA), Naya (CCA), Petrina,

4. Lubuskie: Adessa, Mayrika (CCA), Antigua, Abelina, Sirelia (CCA), Acardia (CCA), Viola,

5. Łódzkie: Abelina, Sirelia (CCA), GL Melanie, Acardia (CCA),

6. Małopolskie: Abelina, Sirelia (CCA), Merlin (CCA), Aligator,

7. Mazowieckie: Erica, Adessa, Abelina, Sirelia (CCA), Obelix (CCA), GL Melanie,

8. Opolskie: Sirelia (CCA), Merlin (CCA), Moravians (CCA), GL Melanie, Acardia (CCA), Sultana (CCA), Regina, Kofu (CCA), Petrina,

9. Podkarpackie: Abelina, Sirelia (CCA), Acardia (CCA), ES Comandor, Brunensis (CCA), Naya (CCA), Coraline, Tertia (CCA),

10. Podlaskie: Abelina,

11. Pomorskie: Erica, Adessa,

12. Śląskie: Adessa, Abelina, Mavka, GL Melanie, Viola, Aurelia,

13. Świętokrzyskie: Abelina, Moravians (CCA), GL Melanie, Brunensis (CCA), Kofu (CCA), Naya (CCA),

14. Warmińsko-mazurskie: Erica, Abelina,

15. Wielkopolskie: Mayrika (CCA), Abelina, Sirelia (CCA), GL Melanie, ES Comandor, Viola,

16. Zachodniopomorskie: Erica, Abelina.