• Powierzchnia upławy grusz w Polsce wynosi zaledwie 8,0 tys. ha, a jabłoni blisko 180 tys. ha.
  • Produkcja gruszek szacowana jest maksymalnie na 80-90 tys. ton w sezonach dobrych plonów.

Jak wygląda rynek gruszek w Polsce?

Rynek gruszek jest mały w porównaniu do rynku jabłek. Produkcja nie wystarcza do zaspokojenia potrzeb krajowych, dlatego handlowcy wspomaga się importem z krajów Beneluksu, które są liderem w produkcji tych owoców.

W tym roku Główny Urząd Statystyczny ‘przewiduje’ ze zbiory będą wyższe od ubiegłorocznych aż o 36%, ale nie osiągną podanego maksymalnego poziomu. Informacje z rynku potwierdzają, że plonowanie jest dobre i w większości gospodarstw będzie wyższe niż w roku poprzednim, ale tak duży wzrost produkcji jest zdaniem sadowników dyskusyjny.

Ceny gruszek 2021

Jakie obecnie ceny oferowane są producentom?

Za ‘królową gruszek’- jak niektórzy mawiają na odmianę ‘Konferencja’, stanowiącą nadal podstawę produkcji i handlu, można otrzymać najczęściej od 2,30 do 2,50 zł/kg. Oczywiście są to ceny za owoce po sortowaniu, w wymaganym kalibrze. Gruszki do sortowania kupowane były od 1,50 zł/kg. Tańsze są inne odmiany np. ‘Lukasówka’, która kupowana była w zeszłym tygodniu po 1,50-1,80 zł/kg.

Więcej na sadyogrody.pl