Trwa obecnie czas decyzji, którą kreację wysiać w nowym roku w swoim gospodarstwie. Jakie cechy są pożądane w wypadku odmian z przeznaczeniem na kiszonkę?

- W ubiegłym roku w wielu rejonach kraju wystąpiła głęboka susza. Kukurydza jest wprawdzie rośliną bardzo efektywnie wykorzystującą wodę na wyprodukowanie jednostki suchej masy, ale ze względu na wysoki plon całkowitej masy organicznej, jej potrzeby wodne na jednostkę powierzchni uprawy są wyższe od innych roślin rolniczych. Stad polecane są odmiany sprawdzone w okresowych niedoborach wody – powiedział portalowi farmer.pl Adam Skowroński, starszy specjalista ds. marketingu Hodowli Roślin Smolice – Grupa IHAR.

Po drugie warto zwrócić uwagę na tym ziarna. – Polecana przez nas odmiany jak np. Rosomak, Kanonier, Fortop czy SM Kurant , mają tym ziarna flint/dent. Są one w naszym klimacie bezpieczniejsze w uprawie ze względu na to, że flint wnosi do odmiany szybszy rozwój początkowy i lepszą odporność na wiosenne chłody, z którymi tak często mamy do czynienia oraz pozwala na wcześniejszy siew, wydłużając tym samym okres wegetacji. Ponadto szklista skrobia z ziarna typu flint jest bardziej pożądana w żywieniu krów – radzi Skowroński.

Dodaje jednak, że mijający sezon wegetacyjny był sprzyjający dla późnych odmian o ziarnie typu „koński ząb” (czysty dent).

- Uważam, że do uprawy takich odmian w Polsce należy podchodzić z dużą dozą ostrożności, ponieważ taki rok jak ubiegły zdarza się w Polsce niezwykle rzadko. W naszych warunkach uprawa odmian o liczbie FAO 300 i więcej, nadal obarczona jest dużym ryzykiem ze względu na mogące wystąpić problemy z uzyskaniem dojrzałości do zbioru – zauważa.

Zdaniem Marka Skwiry, Limagrain Field Seeds Corn Product & Project Manager w ocenie wartości odmian kiszonkowych najważniejszymi parametrami są po pierwsze całkowity plon suchej masy (łodyg, liści i kolb), po drugie zawartość suchej masy w roślinach w okresie zbioru, a po trzecie udział kolb w plonie ogólnym suchej masy. Ważna jest też strawność części wegetatywnych i cecha „stay green”.

- Udział ziarna w plonie kukurydzy kiszonkowej ma kluczowe znaczenie, gdyż decyduje o zawartości skrobi i wartości energetycznej kiszonki. Udział kolb w plonie suchej masy powinien wynosić ponad 50 proc. Ziarno w zdecydowanej większości trawione jest w żwaczu, ale dla krów mlecznych istotna jest tzw. skrobia by-pass – obecna w odmianach o ziarnie typu flint, dzięki której następuje przesunięcie części procesu trawienia ze żwacza do jelita cienkiego, co zwiększa produkcję mleka. Dlatego dla wydajnej produkcji mleka należy uprawiać odmiany o dużej produkcji biomasy jak również dostarczyć kiszonkę z odmian, które posiadają ziarno typu flint, ponieważ ten typ ziarna zawiera tzw. skrobię by-pass – mówi Skwira.

Jak dodaje kolejnym istotnym elementem, na który należy zwrócić uwagę przy wyborze odmiany na kiszonkę jest udział włókna, czyli węglowodanów strukturalnych.

- Jest ono nie tylko źródłem energii, ale reguluje również procesy trawienia i zapewnia prawidłową pracę przewodu pokarmowego. Dlatego rekomenduję odmiany o podwyższonej strawności włókna – podkreśla.