Międzyplony ścierniskowe stanowiąc zielony nawóz wzbogacają glebę w składniki pokarmowe. Działając fitosanitarnie i fitomelioracyjnie wpływają korzystnie na właściwości fizyczne gleby, w efekcie poprawiają jej produktywność. Gatunkami fitosanitarnymi są np. gorczyca biała czy rzodkiew oleista, ale także rośliny strączkowe, które głęboko penetrują glebę przez co działają fitomelioracyjnie. Uwalniają z głębszych warstw gleby składniki mineralne niedostępne dla większości roślin uprawnych, np. zbóż.

M.in. z tych powodów gatunki strączkowych są powszechnie wykorzystywane w międzyplonach. Przy czym odradziłabym ich siew (także jako komponent mieszanki) na obszarach, gdzie obecnie jest susza (chyba, że przewidywane są opady deszczu). W bardziej suchych warunkach lepiej poradzą sobie facelia, seradela i słonecznik.

Międzyplony ścierniskowe mogą być jedno lub wielogatunkowe. Szansę powodzenia międzyplonu ścierniskowego zwiększa wysiew mieszanki np. 2-3 gatunków, zwłaszcza gdy warunki agrometeorologiczne w trakcie wegetacji okażą się niekorzystne dla jednego z komponentów mieszanki.

Decydujący wpływ na dobór gatunków do mieszanki na międzyplon ścierniskowy ma termin zbioru rośliny poprzedzającej i długość okresu wegetacji danego komponentu. Ustalając skład mieszanki kilkugatunkowej, dobrane komponenty powinny cechować się zbliżonymi wymaganiami glebowymi i okresem wegetacji.

Terminu siewu różnych gatunków wykorzystywanych w międzyplonie ścierniskowym:

 • do końca lipca – łubin żółty, słonecznik, bobik;
 • do 5 sierpnia – kapusta pastewna, rzepak ozimy, rzepak jary, groch, łubin wąskolistny, seradela, wyka jara;
 • do 15 sierpnia – rzodkiew pastewna, rzodkiew oleista, facelia, gorczyca.

Przykłady mieszanek międzyplonu ścierniskowego w zależności od rodzaju gleb:

Na glebach lekkich można zastosować gatunki: łubin żółty, seradela, groch siewny pastewny (peluszka), gorczyca biała, facelia, np. w mieszance:

 • Łubin żółty (140 kg/ha) + seradela (20 kg/ha);
 • Łubin żółty (120 kg/ha) + seradela (25 kg/ha) + gorczyca biała (6 kg/ha);
 • Łubin żółty (110 kg/ha) + peluszka (60 kg/ha) + seradela (25 kg/ha);
 • Łubin żółty (80 kg/ha) + facelia (4 kg/ha);
 • Seradela (40 kg/ha) + facelia (5 kg/ha);
 • Seradela (35 kg/ha0 + gorczyca biała ( 35 kg/ha);
 • Facelia (5 kg/ha) + gorczyca biała (10 kg/ha).

Na glebach średnio zwięzłych można zastosować gatunki: łubin wąskolistny, wyka jara, słonecznik, groch siewny pastewny (peluszka), bobik, np. w mieszance:

 • groch pastewny (100 kg/ha) + wyka jara (50 kg/ha) + słonecznik (10 kg/ha);
 • groch pastewny (100 kg/ha) + łubin wąskolistny (70 kg/ha) + słonecznik (15 kg/ha);
 • groch pastewny (130 kg/ha) + słonecznik (15 kg/ha);
 • groch pastewny (100 kg/ha) + łubin wąskolistny (140 kg/ha);
 • łubin wąskolistny (100 kg/ha) + groch pastewny (60 kg/ha) + wyka jara (45 kg/ha);
 • wyka jara (100 kg/ha) + bobik (80 kg/ha) + słonecznik (15 kg/ha);
 • bobik (120 kg/ha) + groch pastewny 40 kg/ha + łubin wąskolistny (80 kg/ha).

Na glebach zwięzłych można zastosować gatunki: bobik, wyka jara, słonecznik, groch siewny pastewny (peluszka), np. w mieszance:

 • bobik (90 kg/ha) + groch pastewny (60 kg/ha) + wyka jara (50 kg/ha);
 • bobik (100 kg/ha) + groch pastewny (100 kg/ha) + słonecznik (15 kg/ha);
 • bobik (120 kg/ha) + wyka jara (40 kg/ha) + słonecznik (10 kg/ha).

  Na wszystkich rodzajach gleb sprawdza się gorczyca biała i facelia, które rzadko zawodzą, ich nasiona są niedrogie i są gatunkami najczęściej wybieranymi na międzyplon ścierniskowy.

Jeśli w plonie głównym siany będzie rzepak ozimy to w międzyplonach nie wysiewa się rzepaku jarego, ponieważ prowadzi to do rozszerzenia chorób grzybowych (sucha zgnilizna kapustnych, kiła kapusty). Ta sama zasada dotyczy zbóż.