Jeszcze na dobre nie ruszyły siewy kukurydzy, a już wiadomo, że koszty produkcji, usług i paliwa będą w tym roku bardzo wysokie. Trzeba jednak przyznać, że cena surowca również jest wysoka. Pytanie czy do czasu kukurydzianych żniw się drastycznie zmieni. Kilka dni temu kosztowała ona w Chicago najwięcej od 10 lat, bo 320,16 USD/t. Osiągnęła tym samym najwyższą wartość od sierpnia 2012 r. W naszych skupach za tonę suchego ziarna płaci się od 1320 do 1500 zł. Co ciekawe są już oferty na zbiory tego roku dotyczące mokrego ziarna kukurydzy. Surowiec taki jest wyceniany na ok. 700 zł/t.

Kalkulacja uprawy kukurydzy

Specjaliści z Wielkopolskiej Izby Rolniczej sporządzili comiesięczne kalkulacje kosztów produkcji, które wskazują na rosnące widełki w rentowności dla różnych kierunków produkcji rolniczej.

- Aktualne relacje kosztów i cen będą pchały nas w kierunku monokultury zbożowo kukurydzianej. Dla przykładu jeśli rolnik będzie miał do wyboru zarobić na uprawie kukurydzy na ziarno nawet 4 000 zł, a na uprawie buraka cukrowego tylko niewiele ponad 1 000 zł, nie wspominając o uprawie ziemniaków przemysłowych, gdzie na dzień dzisiejszy wychodzą straty, to wybór wydaje się być oczywisty. Ta różnica, czyli 3 000 zł w ekonomii nosi nazwę kosztów alternatywnych. To znaczy dodatkowe środki finansowe premiujące korzystne dla klimatu i środowiska działania rolnika – ocenili przedstawiciele WIR.

Jak zaznaczyli, w założeniach Komisji Europejskiej tę lukę mają wypełnić ekoschematy. Ale czy im się to uda? Jeszcze nie jest znany finalny kształt Krajowego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027, ale wiele można odczytać z tego, który był przedstawiony Komisji pod koniec ubiegłego roku.

- Niestety, ich poziom nie jest według założeń polskiego Krajowego Planu Strategicznego na tyle zachęcający, aby chociażby wyrównać poziom kosztów alternatywnych. W takiej sytuacji wielu rolników będzie rezygnowało z udziału w ekoschematach i kierowało się wyłącznie planowanym zyskiem z danej uprawy – uważają przedstawiciele Izby.

Koszty uprawy kukurydzy

Poniżej zamieszczamy opracowane przez WIR koszty uprawy kukurydzy ziarnowej i kiszonkowej.

Źródło: WIR
Źródło: WIR

Źródło: WIR
Źródło: WIR

Źródło: WIR
Źródło: WIR

Źródło: WIR
Źródło: WIR