Siew soi przeprowadza się zwykle pod koniec kwietnia. Wtedy mamy najbardziej optymalne warunki do wzrostu. W momencie kiedy jest ona uprawiana po raz pierwszy wówczas może być wysiewana na tym samym polu przez dwa kolejne lata.

Generalnie jednak przerwa w uprawie na tym samym polu powinna wynosić 4 lata. Soja może być wysiewna na stanowiskach po uprawach okopowych, ale w trzecim roku po oborniku. Zwykle jednak uprawiana jest, jak to u nas w Polsce bywa, po zbożach. Korzystnie wpływa na ich rozwój, wzrost, zdrowotność i plonowanie. Udział roślin bobowatych w zmianowaniu sprzyja też zmniejszaniu zachwaszczenia zbóż i porażaniu ich przez choroby.

Na jakich glebach można ją wysiewać? Uprawa tej rośliny jak wynika z metodyk integrowanej ochrony roślin, udaje się na większości gleb w Polsce, z wyjątkiem bardzo ciężkich, zlewnych i kwaśnych o pH poniżej 5,5. Najbardziej preferuje gleby przepuszczalne, lekkie gliny oraz czarne ziemie od klasy bonitacyjnej I do IV a lub IV b w dobrej kulturze.

Warto wiedzieć, że soja jest rośliną jednoroczną i tak jak groch, fasola, bobik oraz łubin zaliczana jest do bobowatych. Soja głęboko się korzenie, jej korzeń palowy może sięgać do ponad 1 metra głębokości.

Soja ma małe wymagania odnośnie azotu, gdyż współdziała z bakteriami brodawkowymi, które wiążą wolny azot z powietrza. Jak wynika z metodyk, przy obfitym brodawkowaniu, symbiotyczne bakterie azotowe mogą dostarczyć roślinom soi nawet 100 kg N/ha.