Przekazany w piątek do konsultacji projekt rozporządzenia rządu nowelizującego przepisy ws. szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakłada on wprowadzenie dopłat do upraw chmielu z lat 2020-2021.

Projektodawcy wyjaśnili w uzasadnieniu projektu, że w latach 2020-2021 z powodu pandemii Covid-19 znacząco spadł poziom skupu chmielu oraz jego ceny w stosunku do lat poprzednich. Jednocześnie znacząco wzrósł koszt produkcji chmielu - środki ochrony roślin, nawozy, energia.

"Zgodnie z danymi Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW średni roczny skup chmielu w sezonach 2020/2021 - 2021/2022 wyniósł ok. 2,6 tys. ton i był o ok. 20 proc. niższy od średniego rocznego skupu chmielu w dwóch wcześniejszych sezonach, przy czym skup chmielu aromatycznego spadł o ok. 40 proc. Jednocześnie ceny skupu chmielu w ww. okresie spadły średnio o 10 proc." - wskazano w uzasadnieniu projektu.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano, by stawka dopłat była zróżnicowana i wynosiła odpowiednio: 8027 zł na pierwszy ha średniej powierzchni upraw chmielu z lat 2020-2021; 6421 zł na drugi i trzeci ha średniej powierzchni upraw chmielu z lat 2020-2021; 4013 zł na czwarty i piąty ha średniej powierzchni upraw chmielu z lat 2020-2021.

Chmiel w Polsce jest uprawiany głównie w małych gospodarstwach, gdzie przeciętna powierzchnia upraw tej rośliny wynosi 2 ha. Około 90 proc. upraw chmielu zlokalizowanych jest w województwie lubelskim.