Żniwa jeszcze trwają, ale z każdym bezdeszczowym dniem pól, na których udało się już ukończyć żniwa jest coraz wiecej. Po zbiorze plonu głównego należy rozważyć siew międzyplonu ścierniskowego. Obligatoryjnie wysiać je muszą rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku bezpośrednim takie uprawy jako obszary proekologiczne (kod EFA 14a).

Międzyplon taki, by spełnić wymogi należy wysiać do 20 sierpnia. Warto jednak pamiętać, że od 2018 roku istnieje możliwość indywidualnego podejścia do tego zagadnienia. W skrócie: międzyplon musi być na polu 8 tyg. od jego wysiewu. Jeśli wysiejemy go wcześniej to szybciej będzie mógł on zostać zlikwidowany. Przepisy przewidują możliwość jego wysiewu od 1 lipca do dnia 20 sierpnia. Jeśli wysiewać go będziemy przed 20 sierpnia, fakt ten warto zgłosić do BP ARiMR. Od zgłoszonej w oświadczeniu daty wysiewu liczymy 8 tygodni i po tym czasie możemy zniszczyć mieszankę międzyplonu. By skorzystać z tej możliwości musisz złożyć stosowne oświadczenie w ciągu 7 dni od daty wysiewu a najpóźniej do dnia 27 sierpnia.W przeciwnym przypadku (bez faktu zgłoszenia) uprawę taką musimy utrzymywać na polu co najmniej do dnia 15 października. Przy takim założeniu siew np. upraw zbożowych odbywa się poza terminami optymalnymi.

Wypełnione oświadczenie należy złożyć w BP ARiMR
Wypełnione oświadczenie należy złożyć w BP ARiMR

Warto także przypomnieć, że:

1)   W uprawach międzyplonowych obowiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin przez okres ich utrzymania. W przypadku wsiewek trawy lub bobowatych drobnonasiennych w uprawę główną, zakaz ten obowiązuje od momentu zbioru uprawy głównej przez co najmniej osiem tygodni lub do momentu wysiewu kolejnej uprawy głównej. Zakaz ten obejmuje również zaprawę nasion.

2)   Za obszary proekologiczne uznawane są międzyplony lub pokrywa zielona, rozumiane jako wsiewki traw lub roślin bobowatych drobnonasiennych w uprawę główną lub mieszanki utworzone z co najmniej 2 gatunków roślin z następujących grup roślin uprawnych: zbóż, oleistych, pastewnych, bobowatych drobnonasiennych, bobowatych grubonasiennych oraz miododajnych.Mieszanki złożone z samych gatunków zbóż nie będą uznawane jako obszar proekologiczny.

3)   Mieszanka uprawiana jako międzyplon nie może być następnie uprawiana jako plon główny w roku następującym po roku jej wysiania. Zakaz ten nie dotyczy poszczególnych gatunków, z których utworzona została mieszanka.

Obowiązek utrzymania obszarów proekologicznych (obszary EFA) dotyczy rolników posiadających więcej niż 15 ha gruntów ornych, z uwzględnieniem gruntów ornych niezgłoszonych do płatności. Rolnicy ci zobowiązani są do utrzymania obszarów EFA na powierzchni odpowiadającej przynajmniej 5 proc. powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie.