O przyznanie takiej dopłaty rolnik mógł wystąpić podając we „Wniosku o płatności do gruntów rolnych i płatność cukrową za 2007 r.” nazwę rośliny, której plon przeznaczy na cele energetyczne oraz obszar jej uprawy. Ubiegający się o tą płatność muszą dołączyć umowę zawartą z firmą, która zajmuje się skupem lub przerobem rolniczych surowców na biopaliwa, biogaz, energię elektryczną bądź inne paliwa. 
W przypadku wykorzystania lub przetwarzania roślin energetycznych na cele energetyczne we własnym gospodarstwie, rolnik zobowiązany jest do przekazania właściwemu oddziałowi terenowemu Agencji Rynku Rolnego kopii deklaracji o wykorzystaniu lub przetworzeniu roślin energetycznych na cele energetyczne w gospodarstwie.

Do 24 maja br. ARiMR przyjęła od rolników ponad 8,2 tys. wniosków o płatności energetyczne. Dostarczane przez rolników umowy na skup roślin energetycznych są często niekompletne. Nie wszyscy też rolnicy zawierają umowy z podmiotami zatwierdzonymi przez Agencję Rynku Rolnego.

Rolnicy ubiegający się o płatność do roślin energetycznych powinni do 31 maja 2007 r. złożyć w Biurach Powiatowych ARiMR umowy na skup roślin energetycznych zawarte z zatwierdzonymi podmiotami skupującymi lub jednostkami przetwórczymi. Termin dołączenia tych umów bez sankcji mija 31 maja br.
Wprawdzie będzie można ubiegać się o płatność do roślin energetycznych do 11 czerwca, ale za każdy dzień roboczy zwłoki po terminie 31 maja będzie potrącany 1% płatności przysługującej w 2007 roku.

Umowy na dostarczenie roślin do przetworzenia na cele energetyczne muszą być zawarte z podmiotami, które zostały zatwierdzone przez Agencję Rynku Rolnego. Jest to konieczny warunek otrzymania płatności nie dotyczy to rolników, którzy zadeklarowali wykorzystanie roślin na cele energetyczne we własnym gospodarstwie.

Źródło: ARiMR