Termin siewu bobiku i łubinów przypada od drugiej dekady marca, możliwe najwcześniej. Temperatura znacznie się podniosła i jeśli możliwy jest wjazd pole to siew bobiku i łubinu trzeba zaplanować na najbliższe dni. Nie należy się też obawiać się ewentualnych spadków temperatur, ponieważ gatunki znoszą nawet krótkotrwałe przymrozki - łubiny do -6°C, bobik do -7°C),

W tym sezonie rejonach, gdzie możliwy jest wjazd w pole siew bobiku i łubinu powinien być zaplanowany na najbliższe dni. W Wielkopolsce Zakład Doświadczalny w Złotnikach UPP, który od 20 lat prowadzi doświadczenia polowe m.in. z tymi gatunkami, siew łubinu i bobiku zaplanował na najbliższy piątek. Hodowla Roślin Smolice Oddział Przebędowo do siewu przystąpi na początku następnego tygpdnia.

Przyjmuje się, że bobik i łubiny powinny być wysiane najpóźniej do drugiej dekady kwietnia to odkładanie zabiegu w czasie nie jest dobrym rozwiązaniem. Skutkuje skróceniem okresu wegetacji roślin, przez co mogą wystąpić problemy z dojrzewaniem nasion. Ponadto im późniejszy siew, tym na ogół słabsze uwilgotnienie gleby, co z kolei wpływa na spowolnienie wschodów upraw. Przy spowolnionych wschodach szybko będą rozwijać się chwasty, które wykorzystują wolną przestrzeń i wyczerpują i tak wówczas niewielkie zapasy wilgoci.

Bobik sieje się na głębokość 8-9 cm, łubiny płycej, na głębokość 3-4 cm. Bezpośrednio po siewie lub krótko po siewie (do 5 dni) trzeba przeprowadzić zabieg odchwaszczania.