W sezonie 2020/2021 KE oczekuje, że produkcja wina w UE pozostanie na stabilnym poziomie około 158 mln hl (5 proc. poniżej średniej z 5 lat).

Podczas gdy produkcja spadła we Włoszech (-12 proc.) i Portugalii (-7 proc.), wzrosła we Francji (+ 6 proc.), Niemczech (+ 8 proc.) i Hiszpanii (+ 9 proc.). W porównaniu do średniej 5-letniej produkcja spadła we wszystkich krajach UE, z wyjątkiem Niemiec (+ 3 proc.).

 Spożycie wina w UE

Oczekuje się, że obszar upraw winiarskich w UE w sezonie 2020/2021 zmniejszy się o 1 proc. pomimo zwiększenia zezwoleń na nowe plantacje. Może to być spowodowane między innym tym, że KE przedłużyła ważność wygasających zezwoleń na wsparcie sektora w kryzysie COVID-19.

Wewnętrzne spożycie wina w UE mogłoby wzrosnąć o 2 proc, napędzane wzrostem „innych zastosowań”, w tym destylacji w sytuacjach kryzysowych. W oparciu o wnioski krajów UE, KE zezwoliła na destylację 7 mln hl w sytuacji kryzysowej, aby odciążyć rynek. Nie ma jednak pewności, że cała ta ilość zostanie poddana destylacji, a destylacja może zostać rozłożona na kilka lat gospodarczych. Oczekuje się, że spożycie wina na mieszkańca pozostanie na tym samym poziomie, co w ubiegłym roku (24,8 l na mieszkańca).

Handel zagraniczny winem

W sezonie 2020/202 import wina do UE może wzrosnąć o 5 proc., napędzany wzrostem zakupów z Chile i Argentyny. Zamknięcie restauracji oraz ograniczenie zjazdów i uroczystości obniżyło popyt na wina z wyższego segmentu (często europejskie) i zwiększyło popyt na stosunkowo tańsze wina, w tym importowane z Ameryki Południowej.

Oczekuje się, że eksport wina z UE wzrośnie w sezonie 2020/2021 (+ 3 proc. rok do roku). Wzrost ten będzie napędzany głównie eksportem do USA, dzięki zniesieniu amerykańskich ceł odwetowych, początkowo na 4 miesiące. Zmiany te mogą spowodować zmniejszenie dużych zapasów wina o ponad 6 mln hl do 167 mln hl (-1 proc. w porównaniu do średniej z 5 lat). Zakładając taką redukcję zapasów, mogłoby się to przyczynić się do lepszej równowagi rynkowej w sektorze wina.