To o 13 proc., czyli o 23 miliony hektolitrów mniej niż produkcja w 2020 roku. Wydaje się, że niekorzystne zjawiska pogodowe wiosną i latem, na przemian od mrozów po powodzie i choroby winorośli związane z tymi warunkami klimatycznymi, miały rzeczywisty wpływ na zbiory wina w UE w 2021 r.

Przy produkcji szacowanej na 44,5 mln hektolitrów (spadek o 9  proc.), Włochy pozostałyby największym producentem w UE, a następna powinna być Hiszpania (39 mln hektolitrów, spadek o 15 proc.) i Francja (33,3 mln hektolitrów, spadek o 27 proc.). Produkcja tych trzech państw członkowskich ma stanowić prawie 80 proc. produkcji UE, szacowanej na 117 mln hektolitrów w 2021 r., co oznacza spadek o 23 mln hektolitrów (-17 proc.) w porównaniu z ich produkcją w 2020 r. na poziomie 140 mln hektolitrów.

Francja, która od 2016 roku została wyprzedzona przez Włochy, jako największy producent wina w UE, po raz pierwszy zajęłaby trzecie miejsce (za Hiszpanią).

  • Niemcy i Portugalia zwiększą swoją produkcję w 2021 r. odpowiednio o 4 proc. i 1 proc.
  • Niektóre państwa członkowskie w Europie Wschodniej (Czechy, Węgry, Rumunia, Słowacja), choć produkują mniejsze ilości, wykazują tendencję wzrostową.
  • Przy stosunkowo niewielkiej ilości zbiory w 2021 r. powinny być o 11 proc. niższe niż średnia z ostatnich 5 lat, ale nadal wyższe niż zbiory w 2017 r. Te przy produkcji UE wynoszącej 144 mln hektolitrów ostatnie były najniższa w ciągu ostatnich 20 lat,.
  • Amplituda wahań produkcji rośnie z roku na rok. Od prawie 10 lat produkcja zmienia się z roku na rok w znacznie większych proporcjach niż w poprzedniej dekadzie. Ta niestabilność produkowanych ilości wydaje się być bezpośrednią konsekwencją poważnych zagrożeń klimatycznych, które są coraz mniej przewidywalne i coraz częstsze.