• Międzyplony są wykorzystywane zarówno w realizacji wymogów Zazielenienia jak i w przypadku podjęcia wybranych zobowiązań Rolnośrodowiskowo-Klimatycznych.
  • W każdym przypadku wyznaczone są nieco inne daty ich wysiewu oraz utrzymania na polu.

Dobra wilgotność gleby, jaką zanotowano w okresie siewu międzyplonów ścierniskowych, a następnie w czasie ich wschodów decyduje często o powodzeniu takiej uprawy. W tym sezonie opady, głównie te z końca sierpnia bardzo korzystnie wpływały na stan i kondycję międzyplonów ścierniskowych.

W efekcie wiele z nich osiągnęło obfitą biomasę i stanowić będą dobre źródło makroskładników i materii organicznej dla upraw następczych.

Taki widok brodawek na korzeniach grochu wysiewanego w międzyplonie szczególnie cieszy w obliczu drogich nawozów azotowych Fot. T. Kuchta
Taki widok brodawek na korzeniach grochu wysiewanego w międzyplonie szczególnie cieszy w obliczu drogich nawozów azotowych Fot. T. Kuchta

Wiele jednak zależy od terminu siewu międzyplonu i okresu jego utrzymania na polu. Jeśli międzyplon jest obwarowany poszczególnymi zobowiązaniami, należy przestrzegać terminów jego likwidacji. Przypomnijmy te daty graniczne, gdyż bardzo często rolnikom się one mylą i tym samym narażają się oni na niepotrzebne sankcje oraz kary.

Ważną rzeczą jest to, że każdy międzyplon pełni określoną funkcję i tym samym może być wykorzystywany tylko do spełnienia jednego rodzaju zobowiązania.

Międzyplony w ramach EFA

Przypadek 1. Międzyplon ścierniskowy (EFA 14a)

Według obowiązujących przepisów międzyplony ścierniskowe wysiewane w ramach obszaru proekologicznego (EFA) jako sposób realizacji w gospodarstwie Zazielenienia muszą być utrzymywane minimum 8 tygodni od siewu. Z tym, że należy pamiętać już kolejny sezon mamy dwie możliwości postępowania.

Stały termin wysiewu i utrzymania międzyplonu:

• wysiew od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia danego roku,
• utrzymanie na polu co najmniej do dnia 15 października.

Indywidualne podejście:

• wysiew: w okresie od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia,
• utrzymanie: przez co najmniej 8 tygodni od dnia wysiewu mieszanki.

W każdym przypadku takie międzyplony ścierniskowe można już swobodnie likwidować.

Przypadek 2. Międzyplon ozimy (EFA 14b)

Inaczej przedstawia się sytuacja jeśli zadeklarowano we wniosku o dopłaty bezpośrednie, że zazielenienie będzie także realizowane poprzez wysiew międzyplonu ozimego. W tym roku jeżeli z powodu warunków agrometeorologicznych rolnik nie mógł dokonać wysiewu międzyplonu ścierniskowego w ww. terminie, tj. do dnia 20 sierpnia, mógł zamienić międzyplon ścierniskowy, np. na międzyplon ozimy ( w tym zamienić deklarowane gatunki w mieszance albo), który należało wysiać od dnia 1 lipca do dnia 1 października. Mógł także w tej sytuacji zamienić działki, na której będzie utrzymywany międzyplon deklarowany jako EFA.

Podsumowując terminy dotyczące międzyplonu ozimego jako EFA:

• wysiew: od dnia 1 lipca do dnia 1 października danego roku,
• utrzymanie: do dnia 15 lutego kolejnego roku.

Międzyplony w programach Rolnośrodowiskowo- Klimatycznych

Przypadek 1. w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone

W tym przypadku rolnik jest zobowiązany do dwukrotnego, w trakcie 5-letniego okresu trwania zobowiązania, zrealizowania praktyki dodatkowej, w tym obowiązkowo raz – międzyplonu. Praktyka dodatkowa musi być wykonana najpóźniej w 4–tym roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowo- klimatycznego;

Terminy:

• wysiew: do dnia 1 października br.
• utrzymanie: do dnia 15 lutego kolejnego roku.

Przypadek 2. w ramach Pakietu 2. Ochrona gleb i wód, w ramach wariantu 2.1. Międzyplony

Pakiet polega na promowaniu praktyk agrotechnicznych przeciwdziałających erozji glebowej wodnej, utracie substancji organicznej oraz zanieczyszczeniu wód składnikami wypłukiwanymi z gleb. 

Terminy:

• wysiew: do dnia 15 września br.
• utrzymanie: do 1 marca kolejnego roku.

A Wy siejecie międzyplony? W jakim celu? Kiedy likwidujecie?