Warunki oczywiście nie są do tego sprzyjające, ale warto przypomnieć, że większość międzyplonów obwarowanych przepisami unijnymi wkrótce będzie można  zlikwidować. W zależności w jakim celu były one wysiane, przypominamy:

• do 15 lutego należy utrzymywać na polu międzyplony ozime zaliczane do zazielenia jako tzw. obszar proekologiczny (EFA) (dla przypomnienia wysiane powinny być do końca września),

• również do 15 lutego należy utrzymywać na polu międzyplony w ramach pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone, („Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" PROW 2014-2020), gdzie międzyplon jest jednym z obowiązkowych do zastosowania praktyk dodatkowych w jednym roku realizacji zobowiązania (wysiane powinny być do końca września),

• do 1 marca muszą pozostać międzyplony ozime oraz ścierniskowe wysiane w ramach „siostrzanych” pakietów i wariantów. W zakresie pakietu 2. Ochrona gleb i wód (PROW 2014-2020). międzyplony muszą być utrzymane do dnia 1 marca. Ten sam termin obowiązuje beneficjentów w przypadku siewu międzyplonów w ramach pakietu 8. Ochrona gleb i wód (PROW 2007-2013), co do zasady, tu również należy utrzymać międzyplon do dnia 1 marca. W obu przypadkach międzyplony musiały być wysiane do 15 września,

Inne międzyplony np. międzyplon ścierniskowy wysiany w ramach zazielenienia i obowiązku utrzymania obszarów proekologicznych (EFA) można było już likwidować z dniem 1 października. W tym przypadku, ten typ międzyplonu wysiany musiał być do 20 sierpnia.