Termin siewu bobiku i łubinów przypada od drugiej dekady marca, możliwe najwcześniej. W rejonach, gdzie możliwy jest wjazd w pole siew bobiku i łubinu powinien być zaplanowany na najbliższe dni. Jednakże synoptycy zapowiadają opady deszczu praktycznie w całym kraju na nadchodzący tydzień. Jeśli prognoza sprawdzi się, to przy braku możliwości wjazdu w pole siewy łubinów i bobiku zostaną przesunięte.

W momencie poprawy warunków, które będą umożliwiały wjazd w pole i przeprowadzenie siewu, zabiegu nie można już opóźniać. Zarówno bobik i łubiny powinny być wysiane najpóźniej do drugiej dekady kwietnia.

Odkładanie zabiegu w czasie skutkuje skróceniem okresu wegetacji dla roślin, co może przełożyć się na problemy z dojrzewaniem nasion. Ponadto jeśli powód przesunięcia terminu wysiewu nie jest podyktowany niemożliwością wjazdu w pole (zbyt mokra gleba), to należy zdawać sobie sprawę że przy słabszych warunkach wilgotnościowych wiosną, wschody będę spowolnione. Szybko natomiast rozwiną się chwasty wyczerpując zapasy wody.

>>>

Czytaj także: Głębokość siewu nasion strączkowych