W pierwszym dniu została podjęta tematyka biologicznych podstaw produkcyjności roślin pastewnych. Wygłoszone referaty dotyczyły m.in. interakcji pomiędzy zaprawami chemicznymi a bakteriami symbiotycznymi na nasionach soi - prof. Stefana Martyniuka oraz innowacji w produkcji pasz z użytków zielonych – prof. Piotr Goliński, produkcyjnych i środowiskowych efektów uprawy mieszanek łubinu wąskolistnego ze zbożami prof. Janusza Podleśnego. 

Innymi tematami poruszonymi podczas spotkania były jakość pasz i ich wykorzystanie w żywieniu zwierząt organizacyjno - ekonomiczne uwarunkowania produkcji pasz, jak również możliwości pozarolniczego wykorzystania roślin pastewnych.