Wielkopolska Izba Rolnicza już po raz drugi w tym roku wystąpiła do Ministra Rolnictwa w sprawie pomocy dla producentów warzyw ciepłolubnych. Samorząd zwraca uwagę, że koszty prowadzenia upraw szklarniowych wzrosły już o 80 proc., z powodu drastycznych skoków cen opału i energii elektrycznej. W dodatku pojawiły się problemy z dostępnością opału. Polscy producenci nie mają też szans, by konkurować ze wzmożonym importem warzyw z cieplejszych krajów.

„W ostatnich miesiącach mamy do czynienia ze skokowym wzrostem kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych, który w zależności od kierunku produkcji sięga od 30 do 60%. Jeszcze większy wzrost kosztów produkcji obserwowany jest w przypadku warzyw ciepłolubnych, który sięga nawet 80%! Wielkopolska Izba Rolnicza dostrzegła ten problem już w kwietniu br., przedstawiając go w piśmie znak WIR.BW.AP.OP.980.2022. W szczególności chodzi o uprawy szklarniowe – gdyż rośliny trzeba dogrzać i doświetlić, a aktualne koszty energii są przeogromne. Z informacji zebranych od wielkopolskich producentów warzyw spod osłon, ceny miału, który zazwyczaj służy do ogrzewania tuneli i szklarni wzrosły z poziomu ok. 400 zł/t w ubiegłym roku do nawet 3.000 zł/t. obecnie. Dodatkowo pojawiają się ogromne problemy z dostępnością tego opału” – czytamy w piśmie skierowanym do MRIRW.

WIR wskazuje również na problemy ze znalezieniem pracowników oraz możliwościami zbytu warzyw.

Z rynku spożywczego wypada wiele małych, niezależnych sklepów spożywczych czy warzywniczych, które tradycyjnie stanowiły miejsca zbytu dla mniejszych gospodarstw rolnych. Ich miejsce zajmują sieci detaliczne, które wywierają ogromną presję cenową na rolników. Ta sytuacja doprowadzi nie tylko do ograniczenia produkcji, ale także do podważenia jej sensowności oraz zastąpienia krajowej produkcji importem warzyw.

Alarmują samorządowcy, dodając, że podwyżki cen energii oraz problemy z zakupem węgla mogą prowadzić do zamknięcia wielu szklarni.

Zdaniem samorządu rolniczego, zabezpieczenie dostaw węgla dla producentów żywności powinno być priorytetem dla rządu w obecnej sytuacji międzynarodowej. Wielkopolska Izba Rolnicza uważa też, że „należy wprowadzić mechanizm wsparcia dla producentów warzyw ciepłolubnych”.

„Pomoc ta mogłaby być realizowana z wykorzystaniem środków finansowych przewidzianych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2022/467 z dnia 23 marca 2022 r. przewidującym nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów w sektorach rolnych (Dz. Urz. UE L 96 z 24.3.2022 r. str. 4) – tak jak miało to miejsce w przypadku pomocy dla producentów jabłek oraz świń” – czytamy w stanowisku WIR.

W opinii rolników, obecna sytuacja producentów warzyw szklarniowych to pokłosie wojny na Ukrainie, więc uruchomienie wsparcia dla nich jest jak najbardziej uzasadnione.