Zajrzeliśmy na jedną z plantacji konopi siewnych położonych w centrum kraju. Rolnik uprawia ją na cele reprodukcyjne. Konopia odmiany Henola powoli wchodzi w fazę kwitnienia. W łanie pojawiają się już płaskonie czyli osobniki męskie, które z plantacji nasiennych trzeba bezwzględnie usuwać (pogarszają one plon).  Liczba płaskoni, zależy przede wszystkim od tego, ile tych osobników dopuszczono do pylenia w poprzednim roku. Jest to zatem weryfikacja pracy poprzedniego plantatora nasiennego.Rozpoznanie płaskoni na plantacji nie jest trudne, ponieważ pojawiają się one wcześniej niż typowe wiechy i odróżniają się wyraźnie pokrojem i kolorem, co ułatwia ich usuwanie.

Typowy kwiatostan męski (płaskoń) Fot. A. Kobus
Typowy kwiatostan męski (płaskoń) Fot. A. Kobus

Kwiatostan żeński (głowacz) Fot. A. Kobus
Kwiatostan żeński (głowacz) Fot. A. Kobus

Od pojawienia się płaskoni do początku ich pylenia upływa 4-6 dni. Do tego czasu plantator musi prowadzić  selekcję, co ok. 2-3 dni. Płaskonie należy usuwać i wynosić z pola. Trwać to musi tak długo, jak będą pojawiać się one w łanie. Zazwyczaj trwa to kilka tygodni.