Ostatnio Zarząd Podkarpackiej Izby Rolniczej stwierdził, że jest zaniepokojony tym projektem. Zdaniem PIR zapis: ,,dopłata w wysokości 45 euro do zagajników drzew leśnych o krótkim okresie rotacji jak wierzba, topola, ropija akacjowa" - sprzyjać może sięganiu o dopłatę za nieużytki bądź odłogowane grunty z tzw. samosiejką.
- Zapis ten winien być doprecyzowany i szczegółowo określony – dopiero to da gwarancję otrzymania dopłaty za działalność ukierunkowaną i celową , a wyeliminuje korzystanie z dopłat za nieużytki i zaniedbany areał – mówi Stanisław Bartman, prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej.