Produkcja roślin białkowych, tym przede wszystkim roślin strączkowych jest rozdrobniona i terytorialnie rozproszona w naszym kraju. Jest podstawowa przyczyna, która sprawia że wytworzony surowiec nie trafia do przetwórstwa w Polsce. Uprawy roślin strączkowych są przyorywane lub zebrany surowiec trafia na eksport.

Odbiorcy - przetwórnie paszowe oczekują jednorodnych, stałych i dużych dostaw partii towaru. Obecnie rodzimi producenci nie są wstanie spełnić tych wymagań. W efekcie wzrost upraw roślin strączkowych nie poprawił zaopatrzenia kraju w rodzime białko, które ma częściowo uniezależnić nasz kraj od surowca importowanego.

Pomóc wyjść z impasu ma Wirtualny Magazyn Białka Roślinnego. To nic innego, jak internetowa platforma wymiany informacji ukierunkowana dla docelowych grup. Przede wszystkim zakładów paszowych, które mogą tu sprawdzić powierzchnie zasiewów zadeklarowane przez rolników i planować oraz zgłaszać zakup nasion strączkowych. Z drugiej strony producenci rolni mają możliwość zaoferowania swojej produkcji w ramach większych kontraktów co ułatwiać może sprawną sprzedaż surowca.

Informacje te są dostępne bezpłatnie, nie są naliczane opłaty za zamieszczenie ogłoszeń czy pobieranie informacji o podaży i popycie towaru. Ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego oraz art. 21 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

- W negocjacjach kupna/sprzedaży pośredniczy Wirtualny Magazyn, którego przedstawiciele nawiązują kontakt telefoniczny z zainteresowanymi stronami transakcji w celu doprecyzowania warunków kontraktu i jego finalizacji – wyjaśniał prof. dr hab. Michał Jerzak, kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości Wydziału Ekonomiczno-Społecznego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podczas konferencji „ Ulepszanie Krajowych źródeł białka” 26.10.br. zorganizowanej na poznańskiej uczelni rolniczej.