Łąki trwałe znajdowały się w 1167,4 tys. gospodarstwach rolnych. Średnia powierzchnia łąk trwałych przypadająca na 1 gospodarstwo rolne wynosiła 2,25 ha. W gospodarstwach rolnych użytkujących od 7 do 50 ha użytków rolnych znajdowało się 50,6 proc. ogólnej powierzchni łąk trwałych. W użytkowaniu gospodarstw indywidualnych znajdowało się 93,9 proc. powierzchni łąk trwałych. Łąki trwałe znajdowały się w 1164,8 tys. gospodarstw indywidualnych i zajmowały 2469,6 tys. ha. Średnia powierzchnia łąk trwałych przypadająca na 1 gospodarstwo indywidualne wyniosła 2,12 ha.

W gospodarstwach rolnych użytkujących od 7 do 50 ha użytków rolnych znajdowało się 60,9 proc. ogólnej powierzchni pastwisk trwałych. W użytkowaniu gospodarstw indywidualnych znajdowało się 91,8 proc. powierzchni pastwisk trwałych. Średnia powierzchnia pastwisk trwałych przypadająca na 1 gospodarstwo indywidualne wyniosła 2,26 ha.