Przypominamy, że rolnicy, którzy zgłosili swoje łąki do dopłat bezpośrednich mają obowiązek je wykosić, co najmniej raz w roku w terminie do 31 lipca.

W tym roku wielu producentów rolnych może z dotrzymaniem tych terminów mieć kłopot. Lokalnie zwłaszcza te TUZ-y, które są położone przy zbiornikach wodnych bywają zalewane i tak podmokłe, że nie ma szans wjechać w nie ciężkim sprzętem. Wówczas o takich problemach należy poinformować ARiMR na stosowanym oświadczeniu (do pobrania w BP lub na stronie ARiMR - Oświadczenie o wystąpieniu szkody w uprawach ). W taki sposób „usprawiedliwiamy” się z zaistniałej siły wyższej. Oświadczenie to wymaga od producenta poświadczenia tego faktu przez przynajmniej dwóch świadków (np. sąsiadów).

Dzięki takiemu postępowaniu można uniknąć sankcji, która została by nałożona podczas ewentualnej kontroli na miejscu.

Z wymogów tych mogą być zwolnieni niektórzy rolnicy realizujący na swojej łące jeden z pakietów z Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego. Wówczas koszenie łąki i usuwanie biomasy jest ściśle określone w stosownych przepisach i dotyczy tylko i wyłącznie określonego wybranego wariantu.